Industritekniska programmet

Bild på älghorn

Industritekniska programmet är till för dig som vill arbeta med både teoretiska och praktiska uppgifter inom svetsteknik. Vår utbildning ger möjlighet att bli internationellt certifierad svetsare, som kan leda till arbete över hela världen.

I programmet ingår 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Genom vårt samarbete med Svetskommissionen blir du diplomerad IW-svetsare i svetsmetoderna MIG/MAG, MMA och TIG i nivåerna käl- plåt- och rörsvets.

Programmet kan leda direkt till arbete eller fortsatta studier på yrkeshögskola.

Programmet har riksintag fr o m 2021.

Senast uppdaterad: 31 januari 2022 16:52
Redaktör för sidan: Heli Asikainen
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas