Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som inte har behörighet att söka direkt till ett nationellt gymnasieprogram. För samtliga gymnasieprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska. Utöver det krävs följande för de olika gymnasieprogrammen.

  • För behörighet till ett yrkesprogram krävs även godkända betyg i fem andra ämnen.
  • För behörighet till ekonomiprogrammet, och samhällsvetenskapliga programmet krävs även godkända betyg i geografi, samhällskunskap, historia, religionskunskap och fem andra ämnen.
  • För behörighet till det naturvetenskapliga programmet krävs även godkända betyg i biologi, fysik, kemi och sex andra ämnen.

Introduktionsprogrammen består av fyra olika utbildningar som syftar till att förbereda dig för annan gymnasial utbildning eller för arbetsmarknaden.

Senast uppdaterad: 31 januari 2022 16:54
Redaktör för sidan: Heli Asikainen
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas