Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet på Härjedalens gymnasium ger en bred gymnasieutbildning, där du både utrustas med spetskunskaper och ges möjlighet att läsa vidare på högskola eller universitet. Du är intresserad av naturvetenskap och matematik.

Under utbildningen lär du dig ett vetenskapligt förhållningssätt som du har nytta av hela livet. I många ämmen ingår experiment, fältstudier och laborationer. Exempel på yrken du kan välja att plugga vidare till är ingenjör, arkitekt, läkare, lärare, biolog och veterinär.

Kursen humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering genomförs tillsammans med eleverna på samhälls­vetenskaps­programmet och ekonomi­programmet. Studieresan till Berlin är en del av kursen.

Naturvetenskapsprogrammets inriktningar

Inför årskurs två väljer du mellan inriktningarna naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle.

Inriktning naturvetenskap

Inriktningen ger fördjupning i biologi, kemi, fysik och matematik. Stor vikt läggs vid att se sammanhang och förklara naturvetenskapliga företeelser. Modern teknik används i laborationer. Vad sägs om att få laborera med modern genteknik som används inom kriminalteknik och vid identifiering av sjukdomsgener?

Inriktning naturvetenskap och samhälle

Inriktningen ger grundläggande kunskaper i naturvetenskapliga ämnen och arbetssätt som tillämpas i fördjupade kurser i samhällskunskap och geografi. Du får lära dig hur samhället är organiserat och hur demokratiska beslut fattas i ett samhälle.

Inriktningarna startar om det finns tillräckligt många sökande.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:28
Redaktör för sidan: Heli Asikainen
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas