Samhällsvetenskapsprogrammet

Det samhällsvetenskapliga programmet ger dig en bred grund inför vidare studier på högskola eller universitet. Programmet passar dig som vill fördjupa dig i allt från globala frågor till mänskliga relationer. Under utbildningen lär du dig vetenskapliga metoder som ger verktyg att analysera det komplexa samspelet mellan människa och samhälle.

Programmet ger breda framtidsmöjligheter, du kan till exempel studera vidare till psykolog, advokat, polis, statsvetare, lärare, journalist eller något annat inom medier.

Inriktningar

På samhällsprogrammet väljer du mellan inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap.

Beteendevetenskap

Inom inriktningen beteendevetenskap ligger fokus på psykologiämnet. Du studerar hur människors identitet formas samt kommunikation och agerande i olika sammanhang. Genom experiment och andra metoder undersöker vi hur människan utvecklas och formas. Du lär dig även mer om ledarskap och hur du blir en bra ledare.

Viktiga ämnen inom inriktningen är psykologi och sociologi, men också ämnen som kommunikation, ledarskap och språk. Tillsammans ger de kunskap om människans beteende i grupper och samhällen.

Samhällsvetenskap

Är du intresserad av det som händer i världen, internationella konflikter, andra kulturer eller miljöfrågor? Då är inriktning samhällsvetenskap rätt för dig. Här lär du dig att förstå världen och hur du gör för att påverka den. Vi studerar allt från hur Härjedalens kommun styrs till hur EU och FN fungerar.

Viktiga ämnen inom inriktningen är samhällskunskap, historia, språk och ämnen kopplade till studieresan till Berlin. Tillsammans skapar ämnena förståelse för världen och lär dig att påverka och utveckla den.

Båda inriktningarna läser kursen humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering tillsammans med naturvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet, där bland annat studieresan till Berlin är en del av kursen.

Inriktningarna startar om det finns tillräckligt många sökande.

Senast uppdaterad: 31 januari 2022 16:55
Redaktör för sidan: Heli Asikainen
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas