Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet med pedagogisk inriktning är för dig som vill arbeta med barn och ungdomar. Du läser om barns lärande och växande och om pedagogiskt arbete. Du kommer också att läsa om hälsa och hälsofrämjande arbete. Under 15 veckor av din utbildning är du ute på praktik, det vill säga du har arbetsplatsförlagt lärande.

Programmet är ett yrkesprogram som innebär att du efter examen har tillräckliga kunskaper för att kunna börja arbeta som barnskötare eller elevassistent. Om du känner att du skulle vilja fortsätta till högskolestudier är det möjligt att välja till kurser för att få grundläggande behörighet.

Senast uppdaterad: 23 september 2020 16:56
Redaktör för sidan: Heli Asikainen
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas