Kontakt

Biståndshandläggare

Roll eller funktion
Telefon 1

0680-163 80 vardagar 8-9

Telefon 2
Telefon 3
Besöksadress
Postadress

Härjedalens kommun

Socialförvaltningen

842 80 Sveg

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress, Öppettider och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.