Sök lediga jobb i Härjedalens kommun

Niklas Hamberg och Matilda Sandvold i snölandskap jobbar på Fjällsol

Skapa en profil för att bevaka lediga jobb i Härjedalens kommun. När ett jobb som är aktuellt för dig annonseras får du ett mejl.

Skapa eller uppdatera din profillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 • Lärare i svenska för invandrare SFI och grundläggande utbildning i svenska
  Vuxenutbildningen i Härjedalen bedriver utbildning på tre orter, Funäsdalen, Hede och Sveg. Vi bedriver utbildning i Sfi, yrkessvenska, särskild utbildning för vuxna, utbildningar på grund- och gymnasienivå, gymnasiala yrkesutbildningar, platsförlagd vård- och industriteknisk utbildning. Vuxenutbildningen ingår i ett regionalt samarbete med länets kommuner inom organisationen LärCentrum. Den utlysta tjänsten har placering i Sveg och är en semestertjänst.
  Läs mer

 • Förskollärare till Bruksvallarnas Förskola
  Förskolan ligger i byn Bruksvallarna. Förskolan är belägen nära skog, fjäll och skidspår. Vi arbetar ständigt med utveckling och kvalitetssäkring av förskolan, det så kallade systematiska kvalitetsarbetet.  
  Läs mer

 • Förskollärare till Funäsdalens Förskola
  Funäsdalens förskola är en 4 avdelnings förskola. Härjedalens kommun är ett samiskt förvaltningsområde, förskolan arbetar därför med samisk integrering.  Förskolan är belägen nära skog, fjäll och skidspår. Vi arbetar ständigt med utveckling och kvalitetssäkring av förskolan, det så kallade systematiska kvalitetsarbetet.  Goda kunskaper i det samiska språket, kulturen och traditioner är meriterande. 
  Läs mer

 • Barnskötare på Funäsdalens Förskola
  Funäsdalens förskola är en 4 avdelnings förskola. Förskolan är belägen nära skog, fjäll och skidspår. Vi arbetar ständigt med utveckling och kvalitetssäkring av förskolan, det så kallade systematiska kvalitetsarbetet.
  Läs mer

 • Lärare på Centralskolan
  Vi söker en lärare till Centralskolan. Hos oss jobbar du i en liten organisation med få medarbetare vilket gör en god arbetsmiljö och ett öppet diskussionsklimat. Vi arbetar med åldersintegrerade klasser vilket skapar stor förståelse och kamratskap mellan olika åldrar. Välkommen med din ansökan! 
  Läs mer

 • Mark- och exploateringsingenjör
  Vill du bidra till samhällsutveckling i ett expansivt i Härjedalen och vara med och bygga ett långsiktigt team?Mark & Exploatering tillhör Samhällsutvecklingsförvaltningen och ingår  i Utvecklingsavdelningen tillsammans med Näringsliv, Upphandling och Folkhälsa. Vi arbetar med helheten och jobbar på tvären i hela kommunens organisation oavsett förvaltningstillhörighet. 
  Läs mer

 • Förskollärare Sveg
  Vi söker förskollärare som är trygga och nyfikna i sitt uppdrag och är med och driver pedagogisk verksamhetsutveckling. Ni ska tillsammans med barnen se till att varje dag blir en spännande upptäcktsfärd där organiserade undervisnings-stunder varvas med spontana lärandesituationer. Under 2021 arbetar vi med extra fokus på digitaliseringsarbete, bemötande och fler djupdykningar i den nya läroplanen. Hos oss vill vi att du som förskollärare ska få möjlighet att arbeta med de områden som just du brinner för men även få chans att hitta nya arbetssätt, metoder och intressen att använda dig av i verksamheten. Som förskollärare har du möjlighet att vara med och skapa en likvärdig förskola där vi driver utveckling tillsammans som en hel organisation. Detta sker genom kollegialt lärande och med gemensamma fokusområden. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att barnen ska känna sig välkomna, trygga och utvecklas till självständiga individer. I arbetet på förskolan möter du som förskollärare barnen utifrån deras intressen och behov. I arbetslaget kommer ni tillsammans att lägga upp, genomföra och utvärdera utbildningen så att barnets utveckling och lärande tillgodoses utifrån de styrdokument vi har. Välkommen att jobba på en av våra förskolor!För personalen drivs ett aktivt friskvårdsarbete där vi bidrar och inspirerar varandra till en frisk och aktiv livsstil.
  Läs mer

 • Extrapersonal och sommarjobb till vård & omsorg, kök och service
  Vi söker ständigt nya medarbetare som vill ha ett givande och meningsfullt jobb och göra skillnad varje dag. Varje vecka behöver Härjedalens
  kommun timvikarier inom vård & omsorg, kök och service. Ett arbete hos oss
  kan innebära arbete som personlig assistent, inom äldreomsorgen, LSS, kök eller
  service. Vi rekryterar löpande och du blir kontaktad så snart vi matchar din ansökan med
  en verksamhet där vi tror du skulle passa in.

  Läs mer

 • Socialsekreterare
  Avdelningen Individ- och Familjeomsorg/bistånd i Härjedalen är en avdelning för myndighetsutövning och öppenvård som omfattar ekonomisk bistånd, stöd till vuxna med beroendeproblematik, stöd till barn och unga och deras familjer, familjerätt, budget- och skuldrådgivning samt bistånd till äldre och funktionsnedsatta.Vi söker nu en socialsekreterare för utredning och uppföljning av vuxna inom beroendevård och våld i nära relation. Vår enhet har ambition att ständigt vidareutvecklas och förbättras. Som handläggare hos oss har du möjlighet att bidra i utvecklingsarbetet där vi tar vara på varje medarbetares unika kompetens. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och möjlighet till flexibilitet i arbetsuppgifterna. I en mindre kommun som Härjedalen har du förmånen att kunna få god inblick i socialtjänstens alla myndighetsområden.Härjedalen är en stor kommun till ytan där vårt huvudkontor ligger i Sveg och våra lokalkontor finns i Funäsdalen, Ytterhogdal och Hede.
  Läs mer

 • Biståndshandläggare
  Avdelning Individ och familjeomsorg/bistånd i Härjedalen är en avdelning för myndighetsutövning och öppenvård. Avdelningen omfattar utredning
  och insatser för äldre och funktionsnedsatta, stöd till barn och unga och dess
  familj, familjerätt, stöd till vuxna med beroendeproblematik, ekonomiskt
  bistånd samt budget- och skuldrådgivning.  Vår enhet har ambitionen att ständigt vidareutvecklas och förbättras. Som handläggare hos oss har du därför möjlighet att bidra i
  utvecklingsarbetet där vi tar vara på varje medarbetares unika kompetens och
  arbetar med kompetensutveckling och möjlighet till flexibilitet i
  arbetsuppgifter. Handläggning sker enligt SoL (Socialtjänstlagen). Som biståndshandläggare arbetar du med att informera, utreda, bedöma och beslut om
  insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL).Startdatum 1 maj eller enligt överenskommelse.  

  Läs mer

 • Rektor Södra skolan i Sveg
   Vill du arbeta i ett engagerat ochkompetent skolledarkollegium med skolutveckling och pedagogiskt ledarskap i fokus? Vi söker nu en rektor till Södra skolan i Sveg.                                 Som rektor för Södra skolan är du ansvarig för ca 150 elever i årskurserna 7-9 och ungefär 25 medarbetare. Eleverna kommer från fyra skolor i Härjedalen, vilket innebär ett nära samarbete med rektorerna i främst östra Härjedalen.  I kommunen arbetar tio rektorer tillsammans med förvaltningen i ett stöttande och utvecklande team, som leds av skolchef/förvaltningschef och verksamhetsutvecklare. Vårt gemensamma utvecklingsarbete i kommunen ger goda resultat hos eleverna och en god arbetsmiljö där samverkan och samarbete står i fokus.
  Läs mer
Senast uppdaterad: 29 mars 2021 16:24
Redaktör för sidan: Anna Elfqvist
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas