Företagsstöd och finansiering

Härjedalens kommun ligger i ett politiskt prioriterat område för statliga företagsstöd. Näringslivsavdelningen är guide och bollplank i djungeln av stöd oavsett om de är statliga, regionala eller på EU-nivå. Vi kan även hjälpa till med kontakter till andra finansieringsalternativ än banker.

Företagsstöd

Det finns olika stödformer för utveckling av och investeringar i företag.

Varje år får Region Jämtland-Härjedalen pengar av regeringen, som ska användas till hållbar regional utveckling genom olika projekt- och företagsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Region Jämtland-Härjedalen kan därmed, som en del av insatserna för hållbar regional tillväxt, ge företagen direkta investeringsbidrag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på landsbygden, för till exempel lanthandlare och bensinstationer.

Inom landsbygdsprogrammet finns också möjlighet att söka företags- och projektstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det kommer en programperiod med nya regler och budget som gäller för 2021-2027.

Finansiering

Kreditgaranti

Kreditgarantier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan behövas för företagare, som är på väg att starta ett nytt företag eller utveckla ett befintligt företag och söker finansiering där krav på borgen ställs.

Villkorslån och riskkapital

Nedan listas några möjligheter till riskkapital, villkorslån och utbildningar

Almi lån

Till Almi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du vända dig när du har svårt att finna finansiering som täcker hela ditt behov. Almi kompletterar marknaden genom att erbjuda riskvillig finansiering och erbjuder flera finansieringsformer bland annat:

  • Förstudiemedel — Förstudiemedel för att verifiera innovativa idéer i projektfasen.
  • Företagslån — Lån för företag med upp till 250 anställda.
  • Mikrolån — För företag med mindre kapitalbehov.
  • Innovationslån — För utveckling av innovationsprojekt.
  • Exportfinansiering — För företag med exportsatsningar.
  • Tillväxtlån — För innovativa små och medelstora företag.

Almi invest

Almi Invest Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Till skillnad från många andra riskkapitalbolag kan man investera i de flesta branscher.

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i tillverkande och tjänsteproducerande företag i Norrland, som verkar på mer än en lokal marknad. Deras kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknik. Norrlandsfonden är särskilt intresserad av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Saminvest

Saminvest Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. fungerar som en katalysator mellan det privata riskkapitalet och utvecklingsbara små och medelstora företag i regionen. Tillsammans med kommersiella partner tillför Saminvest riskkapital, kunskap och kontakter i syfte att utveckla och förstärka företagen samt skapa värdetillväxt.

Senast uppdaterad: 7 september 2021 14:51
Redaktör för sidan: Helena Åkerlind
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas