Lokalt utvecklingsarbete

Utomhuskonsert på högfjället i Hamra där publiken sitter i gröngräset med fantastisk utsikt över fjälltopparna.

Konsert på högfjället i Hamra / Foto: Sarah Tjärnås

Invånarna i Härjedalens bygder arbetar med att ta fram lokala utvecklingsplaner tillsammans med kommunen. Alla är välkomna att engagera sig i utvecklingen av den egna bygden.

Just nu tar föreningar, företagare och privatpersoner i Svegsbygden, Lofsdalsbygden, Funäsdalen med omkringliggande byar fram lokala utvecklingsplaner. Älvros och Tännäs har beslutat att göra sina egna planer och även där är arbetet igång. Hogdalsbygden, Sonfjällsbygden, Vemdalsbygden, Lillhärdalsbygden och Vemhån är färdiga med framtagandet och har börjat arbeta praktiskt med sina utvecklingsområden.

Vilka är med i arbetet?

Planerna tas fram i samverkan mellan företag, föreningar och privatpersoner tillsammans med en processledare från kommunen. Alla invånare är välkomna att delta i utvecklingsarbetet. För mer information är du hjärtligt välkommen att kontakta processledare Lisa Ahlstedt.

Vad innehåller en lokal utvecklingsplan?

I en lokal utvecklingsplan prioriterar invånarna aktiviteter och arbete som gör orten eller bygden till en bättre plats att leva och verka på. Planen är ett levande digitalt dokument och revideras vartefter aktiviteterna genomförs.

Vad händer när planen är klar?

Den lokala utvecklingsplanen ägs av bygden. Den beskriver hur invånarna önskar att framtiden ska se ut och hur de når dit. Den ger möjlighet till samsyn och samverkan kring de olika utvecklingsområdena. Lokal utveckling med planen som verktyg kommer att vara en naturlig del i de årliga företagarfrukostarna som kommunen bjuder in till. Bygderna som har en plan kommer att bjudas in till i ett samverkansforum för lokal utveckling, för att få samsyn och möjlighet att samverka med andra bygder i gemensamma utvecklingsfrågor. Planerna är även en grund för eventuella ansökningar om projektmedel och ett underlag i kontakter med myndigheter. De ger också kommunen möjlighet att arbeta proaktivt med bygdernas idéer.

Lokala utvecklingsplaner

Mer information

Lisa Ahlstedt
Processledare
Mejl: lisa.ahlstedt@herjedalen.se
Telefon: 0687-165 08 Länk till annan webbplats.

Logotyper för Leader och EU:s jordbruksfond
Senast uppdaterad: 27 februari 2024 14:15
Redaktör för sidan: Helena Åkerlind
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas