Lokalt utvecklingsarbete i bygderna

Utomhuskonsert på högfjället i Hamra där publiken sitter i gröngräset med fantastisk utsikt över fjälltopparna.

Konsert på högfjället i Hamra / Foto: Sarah Tjärnås

Härjedalens kommun bjuder in invånarna i Härjedalen att delta i arbetet med att ta fram lokala utvecklingsplaner tillsammans med kommunen. Alla invånare är välkomna att engagera sig i utvecklingen av den egna bygden.

Möten hålls i Funäsdalen, Hede, Lillhärdal, Lofsdalen, Sveg och Vemdalen. Arbetet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Leader, sjö, skog och fjäll. Först ut är Vemdalen, Hede och Sveg. Kommuninvånarna i Hogdalsbygden har redan börjat arbetet tillsammans med Leader Hälsingebygden.

Lokala utvecklingsplaner är ett verktyg för fortsatt utveckling av kommunens bygder. Planerna tas fram i samverkan mellan företag, föreningar och privatpersoner tillsammans med processledare från kommunen. Alla invånare är hjärtligt välkomna att delta i utvecklingsarbetet. Ingen föranmälan till mötena krävs.

Den färdiga planen, med tillhörande handlingsplan, ägs sedan av bygden. Planen beskriver hur kommuninvånarna önskar att framtiden ska se ut och hur de når dit. Planen är även grund för eventuella ansökningar om projektmedel.

– De lokala utvecklingsplanerna kommer att vara ett verktyg i bygdernas fortsatta utveckling. De ger också kommunen möjlighet att arbeta proaktivt med bygdernas idéer. Det viktigaste är dock själva processen. Den skapar kontaktytor och ger Härjedalens invånare möjlighet att arbeta tillsammans med utvecklingen av sin egen bygd, säger Lisa Ahlstedt, processledare för utvecklingsarbetet.

Möte för Vemdalsbygden

Måndag 13 mars, klockan 18.30 i hembygdsgården, Vemdalen.

Möte för Sonfjällsbygden

Torsdag 16 mars, klockan 18.30, Wemer i Hede.

Dessa möten handlar om nulägesanalys, styrkor och utvecklingsområden, socialt företagande, utmaningsrätt, upphandling och Agenda 2030.

Möte för Svegsbygden

Torsdag 23 mars, klockan 18.30, Härjedalssalen på Folkan i Sveg. 

Detta möte handlar i första hand om samverkan kring Svegs 750-årsjubileum och en samverkansgrupp mellan Svegsbygdens föreningar och företagare.

Om lokala utvecklingsplaner

I en lokal utvecklingsplan prioriterar, organiserar och förankrar deltagarna aktiviteter och arbete som gör orten eller bygden till en bättre plats att leva och verka på. De lokala utvecklingsplanerna ägs av bygderna själva. Planerna är ett verktyg för både ideell, privat och offentlig sektor som verkar för att skapa utveckling i Härjedalen.

Mer information

Lisa Ahlstedt
Processledare
Mejl: lisa.ahlstedt@herjedalen.se
Telefon: 0687-165 08 Länk till annan webbplats.

Logotyper för Leader och EU:s jordbruksfond
Senast uppdaterad: 16 mars 2023 11:06
Redaktör för sidan: Helena Åkerlind
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas