Härjedalskontraktet

Härjedalskontraktet har upprättats för att förbättra och förenkla relationen mellan företag och kommun.

Härjedalskontraktet är en överenskommelse kring företagarfrämjande åtgärder mellan Härjedalens kommun och de lokala företagarna. Åtgärderna framkom genom dialogmöten med 172 företagare och kommunledning under 2014, och fastslogs först som 33 punkter.

Under 2019 reviderades kontraktet av en arbetsgrupp för att underlätta konkreta uppföljningar. Uppföljning sker årligen genom att företagare tillfrågas genom enkät och via näringslivsrådet.

Kontakt

Senast uppdaterad: 10 april 2024 17:54
Redaktör för sidan: Helena Åkerlind
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas