Näringslivsfakta

De lokala företagen är viktiga för alla som bor i och besöker Härjedalens kommun. Lokala företag skapar välfärd genom den skatt dess anställda betalar, service genom de tjänster de erbjuder och arbetstillfällen så att vi kan bo och trivas i Härjedalen. Här samlar vi olika undersökningar som kan vara av intresse för er företagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: 12 augusti 2021 15:03
Redaktör för sidan: Helena Åkerlind
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas