Platsvarumärke Härliga Härjedalen

Platsvarumärket är den samlade bilden och upplevelsen av Härjedalens kommun som geografisk plats. Platsvarumärket ska göra bilden av Härjedalen enhetlig och tydlig.

Även företag, föreningar och organisationer är välkomna att använda sig av platsvarumärket för att tillsammans med kommunen lyfta fram Härjedalens fördelar och det vi står för. Det bidrar till att uppnå visionen om fler invånare, företag och besökare i Härjedalen.

Hur platsvarumärket används

I riktlinjerna för platsvarumärket Härliga Härjedalen beskrivs de olika verktygen i form av platssymbol/logotyp, färgangivelser, typsnitt med mera. Här anges också några enkla grundregler för hur de används.

Läs mer om platsvarumärkets olika byggstenar i Verktygslåda

Platsvarumärke Härliga Härjedalen , 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vill du, tillsammans med oss, marknadsföra Härliga Härjedalen - kontakta oss via mejl: flyttahit@herjedalen.se

Kontakt

Senast uppdaterad: 17 juni 2022 15:09
Redaktör för sidan: Helena Åkerlind
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas