Frizon

För att tydliggöra platssymbolen är det viktigt att respektera dess frizon. Frizonen är det minsta avståndet kring symbolen som ska vara fritt från text.

Ju större friutrymme, desto tydligare blir symbolen. Frizonsutrymmet runt logotypen får aldrig vara mindre än 40 procent av symbolens höjd.

Symbolen kan placeras på bilder men placeras den tillsammans med en text ska frizonen respekteras.

För att platssymbolen ska behålla korrekt ut­seende och vara läsbar bör den inte vara mindre än 15 mm hög.


Kontakt

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:49
Redaktör för sidan: Helena Åkerlind
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas