Placering

Platssymbolens främsta uppgift är att profilera platsen, skapa igenkänning samt underlätta för mottagaren att förstå varifrån informationen kommer.

Därför ska den vara framträdande och väl synlig.

Platssymbolen finns alltid på enhetens framsida och placeras i höger eller vänster övre hörn.

Platssymbolen placeras alltid på enhetens framsida, i höger eller vänster övre hörn.

Kontakt

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:49
Redaktör för sidan: Helena Åkerlind
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas