Samarbeten

Samarbeten Härliga Härjedalen

Det är fritt för alla företag, destinationer och organisationer
att använda platssymbolen Härliga Härjedalen.

Symbolen tillhör platsen Härliga Härjedalen och inte kommunen. Den är en slags kvalitetsstämpel för Härliga Härjedalen med syfte att profilera platsen.
Symbolen används i samband med kommunikation och aktiviteter som berör platsen Härliga Härjedalen, till exempel när vi talar om omgivningen, naturen, aktiviteter, turismen eller kulturen.

Platssymbolens främsta uppgift är att profilera platsen och skapa igenkänning samt underlätta för mottagaren att förstå varifrån informationen kommer. Därför ska den vara framträdande och väl synlig och följa de riktlinjer som finns framtagna gällande färg, storlek och frizon.

Samprofilering Härliga Härjedalen

Samprofilering då Härliga Härjedalen är huvudaktör på ensidigt material.

Huvudaktör

Är Härliga Härjedalen huvudavsändare placeras platssymbolen i något av framsidans övre hörn. När Härliga Härjedalen ingår ett samarbete och äger projektet är Härliga Härjedalen den överordnade symbolen. Samarbetspartnernas logotyper får en något mer underordnad placering. Ibland behövs en garant eller avsändare med kontaktuppgifter bakom kommunikationen. Om materialet är framtaget av kommunen används i det fallet kommunvapnet som avsändare i samverkan med platslogotypen.

Medaktör

I de fall platslogotypen placeras i en medaktörs visuella form rekommenderar vi att platssymbolen i första hand placeras i något av de övre hörnen och huvudavsändaren i något annat hörn. Helst ska symbolens storlek vara enhetlig med övriga logotyper.

Samarbeten Härliga Härjedalen

Vid samprofilering på ensidigt material då Härliga Härjedalen är medaktör kan platssymbolen med fördel placeras i något av de övre hörnen och huvudavsändaren i något annat hörn.

Samarbeten Härliga Härjedalen

Vid samprofilering med Härjedalens kommun på flersidigt material placeras kommunens logotyp på baksidan tillsammans med kontaktuppgifter. Härliga Härjedalens platssymbol placeras på framsidan.

Kontakt

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:51
Redaktör för sidan: Helena Åkerlind
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas