Försäljning av folköl

För att få sälja eller servera folköl krävs enligt alkohollagen att vissa kriterier är uppfyllda och att försäljningen anmäls till kommunen.

Försäljning av folköl ska anmälas till kommunen senast det datum som försäljningen påbörjas. Försäljning inbegriper detaljhandel och servering.

Anmäl försäljning av folköl

Anmäl försäljning av folköl genom att fylla i och skicka in blanketten via post.
Blankett - anmälan om försäljning av folköl , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kostnad för anmälan av försäljning av folköl

Kommunen tar ut en avgift för handlägga anmälan. 2020 är avgiften 1 200 kronor.
Taxor och avgifter inom alkoholområdet

Regler för att sälja folköl

För att få sälja folköl måste man ha en fast butik som är registrerad enligt livsmedelslagstiftningen och föra ett brett matsortiment i butiken. Ett kiosksortiment räcker inte. Butiksinnehavaren ansvarar för att verksamheten följer ett lämpligt egentillsynsprogram. Dessutom krävs

  • att servering av mat samtidigt sker i lokalen. Maten ska vara tillagad för att serveras på plats eller tas med.
  • servering eller försäljning får inte ske till underårig.
  • i försäljnings- eller serveringslokalen ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet att sälja eller lämna ut folköl till underåriga (under 18 år). Föräldrar får inte skicka underåriga för att köpa folköl.
  • folköl får inte säljas till någon som kan misstänkas lämna ölen till underårig.
  • Folköl får inte säljas till berusade eller drogpåverkade personer.
  • den som säljer eller serverar folköl ska tillhandahålla andra drycker, exempelvis lättöl, läsk och bordsvatten.
  • det är inte tillåtet att bjuda kunder eller gäster på folköl.
  • det ska råda god ordning på försäljnings- och serveringsstället

Om inte reglerna följs

Om inte alkohollagens bestämmelser följs kan miljö- och byggnämnden förbjuda butiken eller serveringen att sälja folköl eller, om förbud anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning. Förbud meddelas för sex månader eller, vid upprepad eller allvarlig försummelse, i ett år.

Den som bryter mot alkohollagen kan dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader. Det är personalen i kassan eller serveringen som är personligt ansvariga och riskerar påföljd.

Kontakt

Senast uppdaterad: 16 oktober 2020 12:24
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas