Kunskapsprov för serveringstillstånd

För att få ett serveringstillstånd krävs att du visar dina kunskaper i alkohollagen. Innan du kan få serveringstillstånd måste du därför genomföra ett kunskapsprov.

Kunskapsprovet är ett webbaserat prov som genomförs hos kommunens alkoholhandläggare. För att boka tid för kunskapsprov, kontakta någon av våra alkoholhandläggare.

Kontaktuppgifter till alkoholhandläggarna

För att kunna bli beviljad serveringstillstånd måste du ha ett godkänt kunskapsprov som är högst tre år gammalt. Provet ska också vara genomfört i den kommun där du söker tillståndet.

Vem ska göra provet?

Provet ska genomföras av representanter för bolaget eller föreningen som söker serveringstillstånd. Minst hälften av de ordinarie ledamöterna i bolaget eller föreningen ska genomföra provet. Observera att detta kunskapsprov inte ska förväxlas med det prov som din restaurangpersonal genomför under utbildningen "Ansvarsfull alkoholservering".

Undantag från kunskapsprovet kan komma att göras omdu som sökande kan visa att du har kunskaper i alkohollagen som bedöms likvärdiga med kunskapsprovet.

Vad ingår i provet?

Provet är uppbyggt av frågor med flervalsalternativ och består av fyra block:

  • Alkoholpolitik (8 frågor)
  • Tillsyn (8 frågor)
  • Mat och utrustning (12 frågor)
  • Servering (32 frågor).

Vad krävs för att bli godkänd?

Du måste ha 75% rätt på varje block för att bli godkänd. Du har tre försök på dig att göra provet.

Vad kostar det?

Avgiften för att genomföra kunskapsprovet är 1 400 kronor för 2020. I avgiften ingår möjlighet till två omprov.

Läs mer om avgifter och taxor inom alkoholområdet

Kontakt

Senast uppdaterad: 1 februari 2022 16:57
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas