Stadigvarande serveringstillstånd

På den här sidan får du information om hur du söker stadigvarande serveringstillstånd för alkohol till ditt företag eller din förening.

Nedanför finns information om hur du ansöker om stadigvarande serveringstillstånd. Om du vill servera alkohol vid max åtta tillfällen under ett kalenderår år så kan du istället ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd.

Läs mer om tillfälligt serveringstillstånd

Om du är osäker eller har frågor, hör gärna av dig till någon av våra alkoholhandläggare.

Vad kostar stadigvarande serveringstillstånd?

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan och pröva ditt ärende. Avgiften för ett stadigvarande tillstånd till allmänheten, med eller utan catering, är 12 000 kronor som betalas via faktura. Du måste betala avgiften även om vi inte beviljar serveringstillståndet eftersom det är själva prövningen av din ansökan som du betalar för.

Hur hög avgiften är regleras i den taxa som kommunfullmäktige beslutar om varje år.

Taxor och avgifter inom alkohol- och tobaksområdet

Hur länge tar det?

Vi handlägger normalt en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inom sex veckor, men om ansökan inte är komplett när den kommer in till oss, eller om du inte betalt handläggningsavgiften så kan det dröja längre. Tänk därför på att kontrollera så att du fått med alla handlingar som behövs när du skickar in din ansökan.

Handläggningstiden kan i vissa fall också bli längre om någon av remissinstanserna lämnar ett yttrande som kräver förklaring från dig som sökande.

Så ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd

Det är enbart bolag och föreningar som kan ansöka om serveringstillstånd. Du kan inte få serveringstillstånd som privatperson.

Följ stegen i checklistan nedan för att se till så att din ansökan är komplett med alla de handlingar som behövs när den lämnas in till kommunen.

Du skickar in din ansökan antingen via e-post till mob@berg.se, eller via post till Bergs och Härjedalens gemensamma nämnd. Adressen är:

Miljö- och byggnämnden
Medborgarhuset
842 80 Sveg

För att ansöka om serveringstillstånd använder du blanketten för ansökan om nytt stadigvarande serveringstillstånd.

Blankett - ansökan om serveringstillstånd , 130.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Fyll i blanketten noga och följ anvisningarna nedan för vilka handlingar som ska bifogas till din ansökan. En checklista över vilka handlingar som ska skickas finns även i själva ansökningsblanketten.

Det krävs ett bevis på att lokalen får användas för verksamheten. Om lokalen är nybyggd krävs även ett slutbesked. Bifoga dessa i din ansökan.

Planritningen ska vara måttangiven, med möblemang och nödutgångar inritade. Den önskade serveringsytan ska markeras med färgpenna. Det är endast allmänna utrymmen som kan nyttjas som serveringsyta.

För att få ha serveringstillstånd krävs enligt alkohollagen att sökanden, med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden, är lämplig att driva verksamheten.

Vi kontrollerar därför din finansiering för verksamheten och hur denna ska gå till noga.

Fyll i blanketten för finansiering av nytt tillstånd, och bifoga de bilagor som styrker kostnader, finansiering och intäkter i företaget eller föreningen.

Blankett - finansiering nytt serveringstillstånd , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Enligt alkohollagen kan du endast få tillstånd för stadigvarande servering till allmänheten om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen, samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat.

Serveringsstället måste ha ett kök som är utrustat för att servera en meny i vilken gästen har möjlighet att välja en hel måltid, bland ett flertal förrätter, varmrätter och desserter. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får dock matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.

När du ansöker om serveringstillstånd ska du därför redovisa vilka maträtter som serveringsstället ska erbjuda.

Använd en färdig meny från serveringsstället om du har en sådan, eller använd blanketten nedan.

Blankett - serveringsställets meny , 81.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Till din ansökan ska du också bifoga en beskrivning av verksamheten, där det framgår vilken typ av verksamhet du tänkt ha på serveringsstället, samt vilken inriktning, vilka öppettider och eventuella speciella evenemang som du tänkt ha.

Använd blanketten för verksamhetsbeskrivning och bifoga till din ansökan.

Blankett - verksamhetsbeskrivning för serveringstillstånd , 91.2 kB, öppnas i nytt fönster.

En serveringsansvarig person måste enligt alkohollagen alltid finnas på plats i lokalen (med undantag för rumsservering). Han eller hon har ett övergripande ansvar för serveringen och ska finnas tillgänglig för eventuell kontakt med tillsynsmyndigheterna. Serveringsansvariga ska anmälas till kommunen på blanketten nedan.

För att vara serveringsansvarig krävs att man är över 20 år gammal, har kunskap om alkohollagen och är lämplig för uppgiften.

Blankett - anmälan om serveringsansvarig personal , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Även personer i ledande ställning på serveringsstället måste uppfylla kraven om personlig lämplighet att driva verksamheten utifrån personliga och ekonomiska förhållanden. Du måste därför även lämna uppgifter om sådana personer, som benämns "personer med betydande inflytande" i samband med din ansökan. Använd blanketten nedan.

Blankett - personer med betydande inflytande , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Du som ansöker ska också bifoga en meritförteckning där det framgår vilka meriter du har inom utbildning och arbetsliv, även sådana meriter som är utanför hotell- och restaurangbranschen. Använd blanketten nedan för uppgifter om meriter.

Meriter inom servering och restaurangverksamhet ska styrkas med bilagor.

Blankett - meritförteckning , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Om du söker serveringstillstånd för en förening ska du även bifoga följande till ansökan:

  • årsmötesprotokoll
  • stadgar
  • protokoll från konstituerande möte

Om du söker serveringstillstånd för ett företag ska du även bifoga följande till ansökan:

  • Redovisning av ägarförhållanden, exempelvis aktiebok eller bolagsavtal.

Efter att du skickat in ansökan

När din ansökan kommit in till oss kontrollerar vi att alla handlingar som behövs är med. Om inte så kontaktar vi dig. När ansökan är komplett skickar vi remisser till Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Kronofogden och Skatteverket som får yttra sig om din ansökan.

Kunskapsprov

För att kunna bli beviljad serveringstillstånd ska du också ha genomfört och blivit godkänd på ett webbaserat kunskapsprov.

Läs mer om kunskapsprov för serveringstillstånd

Du kan behöva andra tillstånd

Ett krav för servering till allmänheten är att lokalen ska vara registrerad som livsmedelsanläggning och att lagad mat ska serveras. Om inte din lokal redan är registrerad som livsmedelsanläggning sedan måste du därför även skicka in en sådan registrering.

Läs mer om att registrera livsmedelsanläggning LÄNK Länk till annan webbplats.

Lokalerna måste även uppfylla brandskyddskraven. Information om vilka krav som ställs utifrån brandskyddsföreskrifter finns hos Räddningstjänsten Jämtland.

Gå till Räddningstjänsten Jämtlands webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: 30 juli 2021 13:19
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas