Tillfälligt serveringstillstånd - för allmänheten

Om du vill servera alkohol på tillfällig basis antingen till allmänheten eller till ett slutet sällskap så ska du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd.

Du kan bli beviljad tillfälligt serveringstillstånd för högst tolv tillfällen under ett kalenderår. Om du vill servera alkohol fler än tolv gånger på ett år så behöver du istället ett stadigvarande serveringstillstånd.

Läs mer om stadigvarande serveringstillstånd

Nedanför finns information om hur du ansöker om tillfälligt serveringstillstånd.

Om du är osäker eller har frågor, hör gärna av dig till någon av våra alkoholhandläggare.

Vad kostar tillfälligt serveringstillstånd?

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan och pröva ditt ärende. Avgiften för prövning av ett tillfälligt tillstånd till allmänheten är 5 000 kronor för det första serveringstillfället och 1 500 kronor per tillfälle därutöver.

Du måste betala avgiften även om vi inte beviljar serveringstillståndet eftersom det är själva prövningen av din ansökan som du betalar för.

Hur hög avgiften är regleras i den taxa som kommunfullmäktige beslutar om varje år. Taxan återfinns på sidan Styrdokument och regler.

Hur länge tar det?

Vi handlägger normalt en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten inom fyra veckor, men om ansökan inte är komplett när den kommer in till oss, eller om du inte betalt handläggningsavgiften så kan det dröja längre. Tänk därför på att kontrollera så att du fått med alla handlingar som behövs när du skickar in din ansökan.

Handläggningstiden kan i vissa fall också bli längre om någon av remissinstanserna lämnar ett yttrande som kräver förklaring från dig som sökande.

Så ansöker du om tillfälligt serveringstillstånd

Det är enbart bolag och föreningar som kan ansöka om serveringstillstånd. Du kan inte få serveringstillstånd som privatperson.

Följ stegen i checklistan nedan för att se till så att din ansökan är komplett med alla de handlingar som behövs när den lämnas in till kommunen.

Du skickar in din ansökan antingen via e-post till mob@berg.se, eller via post till Bergs och Härjedalens gemensamma nämnd. Adressen är:

Miljö- och byggnämnden
Medborgarhuset
842 80 Sveg

För att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten använder du blanketten för ansökan om nytt serveringstillstånd och anger att du vill ansöka om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten.

Blankett - ansökan om serveringstillstånd , 130.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Fyll i blanketten noga och följ anvisningarna nedan för vilka handlingar som ska bifogas till din ansökan. En checklista över vilka handlingar som ska skickas finns även i själva ansökningsblanketten.

Det krävs ett bevis på att lokalen får användas för verksamheten. Om lokalen är nybyggd krävs även ett slutbesked. Bifoga dessa i din ansökan.

Planritningen ska vara måttangiven, med möblemang och nödutgångar inritade. Den önskade serveringsytan ska markeras med färgpenna. Det är endast allmänna utrymmen som kan nyttjas som serveringsyta.

Enligt alkohollagen kan du endast få tillstånd för tillfällig servering till allmänheten om serveringsstället tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat under hela tiden som alkohol serveras.

När du ansöker om tillfälligt serveringstillstånd ska du därför redovisa vilken mat som serveringsstället ska erbjuda.

Använd en färdig meny från serveringsstället om du har en sådan, eller använd blanketten nedan.

Blankett - serveringsställets meny LÄNK

Till din ansökan ska du också bifoga en beskrivning av verksamheten, där det framgår vilken typ av verksamhet du tänkt ha på serveringsstället, samt vilken inriktning, vilka öppettider och eventuella speciella evenemang som du tänkt ha.

Använd blanketten för verksamhetsbeskrivning och bifoga till din ansökan.

Blankett - verksamhetsbeskrivning för serveringstillstånd LÄNK

En serveringsansvarig person måste enligt alkohollagen alltid finnas på plats i lokalen (med undantag för rumsservering). Han eller hon har ett övergripande ansvar för serveringen och ska finnas tillgänglig för eventuell kontakt med tillsynsmyndigheterna. Serveringsansvariga ska anmälas till kommunen på blanketten nedan.

För att vara serveringsansvarig krävs att man är över 20 år gammal, har kunskap om alkohollagen och är lämplig för uppgiften.

Blankett - anmälan om serveringsansvarig personal LÄNK

Om du söker serveringstillstånd för en förening ska du även bifoga följande till ansökan:

  • årsmötesprotokoll
  • stadgar
  • protokoll från konstituerande möte

Efter att du skickat in ansökan

När din ansökan kommit in till oss kontrollerar vi att alla handlingar som behövs är med. Om inte så kontaktar vi dig. När ansökan är komplett skickar vi remisser till Polismyndigheten och Räddningstjänsten som får yttra sig om din ansökan.

Kunskapsprov

För att kunna bli beviljad serveringstillstånd ska du också ha genomfört och blivit godkänd på ett webbaserat kunskapsprov.

Läs mer om kunskapsprov för serveringstillstånd

Kontakt

Senast uppdaterad: 9 juni 2021 10:34
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas