Tillfälligt serveringstillstånd - slutet sällskap

Om du vill servera alkohol tillfälligt till ett slutet sällskap behöver du tillstånd om serveringen har ett vinstsyfte. Du behöver inget tillstånd för servering utan vinstsyfte till slutna sällskap, så som exempelvis bröllop eller födelsedagsfirande.

När är det tillåtet att servera alkohol utan tillstånd?

Enligt alkohollagen krävs inget tillstånd för alkoholservering om:

  • servering sker vid ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
  • serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  • serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Bröllop och födelsedagsfirande är exempel på evenemang där detta kan bli aktuellt.

När krävs tillstånd för alkoholservering till slutna sällskap?

Vid alkoholservering med vinstsyfte krävs alltid tillstånd.

Nedanför finns information om hur du ansöker om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap. Du skickar in din ansökan antingen via e-post till mob@berg.se, eller via post till Bergs och Härjedalens gemensamma nämnd. Adressen är:

Miljö- och byggnämnden
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Om du är osäker eller har frågor, hör gärna av dig till någon av våra alkoholhandläggare.

Kontaktuppgifter till alkoholhandläggarna

Vad kostar tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap?

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan och pröva ditt ärende. Avgiften för prövning av ett tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap är 1 000 kronor. Du måste betala avgiften även om vi inte beviljar serveringstillståndet eftersom det är själva prövningen av din ansökan som du betalar för.

Hur hög avgiften är regleras i den taxa som kommunfullmäktige beslutar om varje år. Taxan återfinns på sidan Styrdokument och regler.

Hur länge tar det?

Vi handlägger normalt en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap inom tio dagar, men om ansökan inte är komplett när den kommer in till oss, eller om du inte betalt handläggningsavgiften så kan det dröja längre. Tänk därför på att kontrollera så att du fått med alla handlingar som behövs när du skickar in din ansökan.

Så ansöker du om tillfälligt serveringstillstånd

Det är enbart bolag och föreningar som kan ansöka om serveringstillstånd. Du kan inte få serveringstillstånd som privatperson.

Följ stegen i checklistan nedan för att se till så att din ansökan är komplett med alla de handlingar som behövs när den lämnas in till kommunen.

Du skickar in din ansökan antingen via e-post till mob@berg.se, eller via post till Bergs och Härjedalens gemensamma nämnd. Adressen är:

Miljö- och byggnämnden
Medborgarhuset
842 80 Sveg

För att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap använder du blanketten nedan.

Blankett - ansökan om serveringstillstånd LÄNK

Fyll i blanketten noga och följ anvisningarna nedan för vilka handlingar som ska bifogas till din ansökan. En checklista över vilka handlingar som ska skickas finns även i själva ansökningsblanketten.

Det krävs ett bevis på att lokalen får användas för verksamheten.

Planritningen ska vara måttangiven, med möblemang och nödutgångar inritade. Den önskade serveringsytan ska markeras med färgpenna. Det är endast allmänna utrymmen som kan nyttjas som serveringsyta.

Enligt alkohollagen kan du endast få tillstånd för tillfällig servering till allmänheten om serveringsstället tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat under hela tiden som alkohol serveras.

När du ansöker om tillfälligt serveringstillstånd ska du därför redovisa vilken mat som serveringsstället ska erbjuda.

Använd en färdig meny från serveringsstället om du har en sådan, eller använd blanketten nedan.

Blankett - serveringsställets meny LÄNK

Till din ansökan ska du också bifoga en beskrivning av verksamheten, där det framgår vilken typ av verksamhet du tänkt ha på serveringsstället, samt vilken inriktning, vilka öppettider och eventuella speciella evenemang som du tänkt ha.

I verksamhetsbeskrivningen ska det också framgå vilken koppling medlemmarna i det slutna sällskapet har till varandra. Med slutet sällskap menas en begränsad krets av personer med ett gemensamt intresse utöver den tillställning där alkoholdrycker serveras. Ett företag, en förening eller en släkt är exempel på slutna sällskap.

Använd blanketten för verksamhetsbeskrivning och bifoga till din ansökan.

Blankett - verksamhetsbeskrivning för serveringstillstånd LÄNK

En serveringsansvarig person måste enligt alkohollagen alltid finnas på plats i lokalen (med undantag för rumsservering). Han eller hon har ett övergripande ansvar för serveringen och ska finnas tillgänglig för eventuell kontakt med tillsynsmyndigheterna. Serveringsansvariga ska anmälas till kommunen på blanketten nedan.

För att vara serveringsansvarig krävs att man är över 20 år gammal, har kunskap om alkohollagen och är lämplig för uppgiften.

Blankett - anmälan om serveringsansvarig personal LÄNK

Efter att du skickat in ansökan

När din ansökan kommit in till oss kontrollerar vi att alla handlingar som behövs är med. Om inte så kontaktar vi dig. Du får vanligtvis beslut inom tio dagar, förutsatt att du skickat med alla handlingar som behövs och betalt avgiften.

Kunskapsprov

För att kunna bli beviljad serveringstillstånd ska du också ha genomfört och blivit godkänd på ett webbaserat kunskapsprov.

Läs mer om kunskapsprov för serveringstillstånd

Kontakt

Senast uppdaterad: 30 juli 2021 13:21
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas