Checklista för dig som har servering eller restaurangverksamhet

Vintersäsongen närmar sig och med det också många besökare i vår kommun. Du som har servering eller restaurangverksamhet kanske planerar för förändringar i din verksamhet för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har tagit fram en checklista med vad du behöver tänka på.

Du kanske planerar för tillfälliga byggnationer kopplade till din serverings- eller restaurangverksamhet, eller har planer på att starta något nytt. Här finns en checklista med vad du behöver tänka på!

Checklistan som utskrivbar PDF , 105.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att vara ute i god tid! En ansökan om bygglov ska enligt lagen få ett beslut senast inom 10 veckor från dess att ansökan är komplett. Vår ambition är såklart att det ska gå betydligt snabbare än så.

För att pröva din ansökan krävs rätt ritningsunderlag. Situationsplan, fasadritningar, planritningar och sektionsritningar krävs alltid för denna typ av prövning. Ritningarna ska vara tydliga och skalenliga.

Förklara i text hur åtgärden är av tillfällig karaktär och tillgodoser ett tillfälligt behov.

Mer information om bygglov, ritningsunderlag och blanketter

Kontaktuppgifter byggenheten

Du når oss på e-postadress mob@berg.se eller genom att ringa vår växel på 0687-161 00 måndag-fredag 09.30-11.30 samt 13.00-15.30.

Innan du skickar in en ansökan om serveringstillstånd är det viktigt att fundera på lämpligheten. Tänk över lokalens placering och utformning, matutbud och öppethållande och liknande.

Tänk på att kontrollera så att din ansökan är komplett innan du skickar in den till oss. Vi kan handlägga din ansökan snabbare om vi får kompletta handlingar. Du hittar information och ansökningshandlingar på våra sidor om serveringstillstånd.

Läs mer om serveringstillstånd

Kontaktuppgifter till alkoholhandläggare

Lisa Ahlstedt: 0687-165 08, lisa.ahlstedt@berg.se
Åsa Eising: 0687-165 07, asa.eising@berg.se

När du vill starta en livsmedelsverksamhet måste du anmäla registrering av din verksamhet till kommunen, senast 14 dagar innan du planerar att starta verksamheten.

Läs mer om att livsmedelsverksamheter

Om du ska göra en så kallat betydande ändringar som rör livsmedel ska du anmäla detta till oss på miljö och bygg på i första hand vår e-postadress mob@berg.se.

Fundera på hur många personer som ryms i lokalen, på uteserveringen eller i tältet utan att trängsel uppstår. Säkerställ att dina kunder får information och att personalen är insatta i nuvarande lagstiftning och arbetar för att undvika trängsel. Ha också en plan för hur din verksamhet ska agera om det uppstår trängsel på ditt serveringsställe.

Kontakta livsmedelsinspektörerna

Anette Roth, 0687-165 30 eller anette.roth@berg.se
Catrin Silfver, 0687-165 29 eller catrin.silfver@berg.se
Lars Holst, 0687-165 31 eller lars.holst@berg.se
Tina Dyrvold, 0687-165 37 eller tina.dyrvold@berg.se

Kontakta en miljöinspektör för att redogöra för planerad toalettlösning. Observera att toalettbyggnad kan omfattas av bygglovsplikt.

Kontakta miljöenheten

Skicka e-post till mob@berg.se eller ring växeln på 0687-161 00 för att bli kopplad till någon av våra miljöinspektörer.

För tillfälliga byggnader som är lovpliktiga ska det tas fram en brandskyddsbeskrivning.

Hantering och förvaring av brandfarlig vara kan omfattas av tillståndsplikt, för mer information kontakta räddningstjänsten.

Kontakt Räddningstjänsten

Räddningstjänsten Jämtlands webbplats Länk till annan webbplats. (under ”organisationer” finns information om arrangemang i tält)

Du når även Räddningstjänsten på info@rtjamtland.se eller 063-14 80 00

Kontakt

Senast uppdaterad: 2 november 2020 08:31
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas