Riskklass och avgift för livsmedelskontroll

Kommunens livsmedelskontroller ska finansieras helt och hållet av livsmedelsverksamheterna själva. De avgifter som varje livsmedelsföretagare betala för livsmedelskontrollen grundar sig på hur stor risk verksamheten innebär för konsumenten.

När kommunen får in en anmälan om en ny livsmedelsverksamhet så registrerar vi den och gör samtidigt en så kallad riskklassning, det vill säga en bedömning av hur stora risker som verksamheten innebär för konsumenten.

Riskklassningen ligger till grund för hur mycket tid som kommunen ska lägga på att kontrollera verksamheten varje år, vilket i sin tur ligger till grund för vilken avgift som verksamheten ska betala för kontrollen. Timtaxan för livsmedelstillsynen beslutas av kommunfullmäktige. För 2022 är taxan 1 350 kr per timme.

För extra offentlig kontroll tillkommer avgift för vad eventuell provtagning och labb-analys kostar.

Läs mer om taxor och avgifter

Den årliga kontrolltiden i en verksamhet är inte enbart den tid som vi är ute på inspektion i verksamheten, utan även det arbete vi lägger ner före och efter besöket.

Kan jag påverka min avgift?

Du som verksamhetsutövare kan påverka din avgift genom att sköta din lagefterlevnad och egenkontroll på ett bra sätt och därmed minska den tid vi behöver lägga på tillsyn i din verksamhet. Ju mindre antal timmar som behövs för att kontrollera din verksamhet, desto mindre betalar du i avgift.

Så riskklassas livsmedelsverksamheter

När vi bedömer riskerna i en enskild livsmedelsverksamhet så tittar vi bland annat på:

  • Vilken typ av verksamhet det rör sig om och hur stor risk den verksamheten medför.
  • Hur stor verksamheten är, alltså hur många portioner mat som släpps ut, eller hur många anställda det är, om det gäller till exempel en butik.
  • Om verksamheten vänder sig till särskilt känsliga konsumentgrupper, till exempel sjuka, gamla eller små barn.
  • Hur omfattande märkning och presentation av livsmedel som företaget utformar.
  • Erfarenhetsklass, vilket innebär att avgiften anpassas efter hur väl företaget sköter sin efterlevnad och sin egenkontroll. De företag som lyckas bra får en mindre kontrolltid och en lägre avgift och de företag som inte sköter sig får mer kontrolltid och en högre avgift.

Kontakt

Senast uppdaterad: 24 maj 2022 14:42
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas