Tillfällig livsmedelsverksamhet

Om du ska sälja eller producera livsmedel tillfälligt krävs i vissa fall registrering hos miljö- och byggnämnden.

Befintliga livsmedelsföretag som ska sälja eller hantera mat utöver sin normala verksamhet, till exempel i en annan lokal eller på ett evenemang som en festival eller marknad, måste alltid anmäla ändringen till miljö- och byggnämnden. Ändringen kan anmälas genom att fylla i och skicka in en blankett.

Gå till blanketter

Vad krävs vid tillfällig försäljning och hantering?

De här kraven ställs på befintliga livsmedelsverksamheter som ska sälja eller hantera livsmedel på annan plats än i den ordinarie verksamheten.

Baslokalen
Eftersom försäljningsplatsen inte är utrustad på samma sätt som ett vanligt kök måste förberedelser, förvaring och efterarbete oftast göras i en annan lokal. Den lokalen kallas baslokal och kan till exempel vara en registrerad restaurang. Den måste klara av den extra belastning det innebär att fungera som baslokal.

Förberedelser av maten
All mat som ska säljas eller serveras ska vara förberedd i en baslokal eller köpas förberedd från leverantör. På försäljningsplatsen ska endast slutberedning göras, till exempel grillning, annan värmebehandling eller uppläggning.

Det här gäller för olika typer av livsmedel:

 • Grönsaker ska levereras sköljda och skurna från baslokalen eller leverantör.
 • Kött och fisk ska levereras färdigt för grillning eller stekning. Du får i regel inte skära kött eller fisk, eller trä upp detta på spett på försäljningsplatsen.
 • Rå köttfärs, hamburgare, biffar eller liknande ska levereras frysta till försäljningsplatsen. Produkterna kan köpas färdiga och frysta från leverantör eller formas och frysas i baslokalen. Köttfärssås eller röror levereras färdiglagade och nedkylda.
 • Kyckling ska levereras värmebehandlad från baslokalen eller leverantör.
 • Alla röror, sallader och kallskuret ska levereras färdiga för uppläggning och servering, det vill säga färdigblandat och färdigskuret.

Om du vill kunna hantera råvaror på ett annat sätt än det som beskrivs här, ställs ytterligare krav på inredning och utrustning.

Försäljningsplatsen
Om hanteringen sker utomhus ska försäljningsplatsen ha golv, väggar och tak. Golvet kan i vissa fall för enklare verksamheter vara en hård yta som asfalt. Väggen kan vara tältduk om den går att hålla ren. Servering bör ske på engångsmaterial.

Exempel på utrustning som kan behövas på försäljningsplatsen:

Kök:

 • Termometer med insticksgivare som gör det möjligt att mäta temperaturen i maten.
 • Värmeenheter som till exempel spis, ugn och värmeri.
 • Avställningsytor och arbetsbänkar.
 • Kylar och frysar med termometrar. Separata kylar för livsmedel och drycker. Använd inte kylmonter för längre tids förvaring.
 • Kylbrunnar för tillbehör till langos, pizza, sallader eller smörgåsar.
 • Handtvättanordning med varmt och kallt vatten, flytande tvål och engångshanddukar i närheten av beredningen.
 • Diskbänk med dubbla hoar, varmt och kallt vatten, samt stänkskydd mot tältduk.
 • Grill placerad utomhus ska stå i omedelbar anslutning till ingången till köket och utrustas med varuskydd.

Vid utlämning och servering:

 • Ska det finnas avställningsytor
 • Ska det finnas varuskydd mot kundsidan.
 • Ska det finnas hyllor för livsmedel, serveringsutrustning etc. Livsmedel och utrustning får inte förvaras på mark eller golv och ska säkras mot skadedjur.
 • Ska det finnas lagerkyl- och frys med termometer, t ex kyl- eller fryscontainer vid behov.

Övriga utrymmen:

 • Du måste ha tillgång till personaltoalett utrustad med rinnande varmt och kallt vatten, flytande tvål, samt engångshanddukar.
 • Särskild plats för personalens tillhörigheter. Klädskåp/hyllor.
 • Avskild plats för städ- och rengöringsutrustning.

Avfall
Det ska finnas plats för returemballage och liknande. Avfall ska placeras på lämplig plats utan risk för livsmedelshanteringen. Dagens avfall bör forslas bort så fort som möjligt för att minska risken för lukt och skadedjur.

Material och inredning
All inredning och utrustning ska vara av material som är tätt, slätt och lätt att rengöra. Arbetsbänkar och avställningsytor bör vara av rostfritt eller annat slätt och vattentåligt, giftfritt material. Ytor av obehandlat trä, plywood, byggplast, vaxdukar och liknande kommer inte att accepteras. Golvmaterialet ska vara lätt att rengöra, exempelvis plastmatta. Väggarna i det tillfälliga köket ska sluta tätt mot golvet så långt det är möjligt för att hindra skadedjur från att komma in.

Kontroll
När vi gör kontroll i en verksamhet som inte är registrerad utgår vi från att allt fungerar bra. I genomsnitt tar en sådan kontroll ca 15 minuter och är kostnadsfri. Om det däremot finns brister och vi måste göra en mer omfattande kontroll eller behöver komma tillbaka för att följa upp, tar vi ut en avgift för kontrollen. Det lönar sig alltså att göra rätt från början.

Vid kontrollen tittar vi bland annat på egenkontrollen, försäljningsplatsen och att hanteringen följer lagstiftningen krav. Vi försäkrar oss om att alla som arbetar på plats känner till egenkontrollen och har de kunskaper de behöver för att hantera maten på ett säkert sätt.

Föreningar och liknande

En förening eller liknande behöver inte anmäla enklare livsmedelsförsäljning som sker mer sällan än vid ett tillfälle i månaden, som till exempel att sälja hamburgare, korv eller kolbullar vid ett enstaka evenmang. Inte heller enklare hantering, som tunnbrödsbakning eller försäljning av kaffebröd vid enstaka tillfällen, behöver anmälas.

Om man däremot ska sälja eller skänka livsmedel mer än något enstaka tillfälle eller mer än någon enstaka dag, inklusive eventuell förvaring av livsmedlen, så kan du behöva anmäla det till kommunen.

För att en livsmedelsverksamhet ska behöva registreras krävs det både kontinuitet och organisation. Det räknas som kontinuerlig verksamhet om den bedrivs i mer än fyra dagar i sträck, om verksamheten bedrivs en till två dagar varje månad eller liknande.

Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för dig!

Kontakt

Senast uppdaterad: 29 september 2020 14:00
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas