Beslut om skolor i november

Bildningsutskottet fattade inget beslut om skolorna vid mötet 10 september 2020 men frågan om vilka orter det ska finnas skolor på i framtiden var uppe till diskussion.

Planen är att beslut om skolstrukturen tas på kommunfullmäktige 30 november 2020. Det innebär att bildningsutskottet lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsen 11 november 2020.

- Förvaltningen och rektorernas främsta uppdrag är att se till att behålla den höga kvalitet vi har i skolorna och att se till att den blir ännu bättre framöver. Lagar och regler måste vi följa - men vi har en budget att hålla oss till. Förvaltningen har presenterat sitt förslag till politikerna, som ska fatta beslut där de ser till kommunens alla verksamheter och den budget de har satt, säger Tina S Hammargård, bildningschef.

- Vi politiker har till uppgift att väga in alla aspekter i de beslut vi fattar. Det är en svår uppgift och det kommer att kräva mycket diskussioner; vi behöver ta in alla aspekter och göra en riskbedömning och fundera på vad som händer om vi fattar det ena eller andra beslutet, säger Johan Fredholm (M), ordförande för bildningsutskottet.

Förvaltningens förslag på åtgärder

De förslag som politikerna har att ta ställning till är:

Ytterhogdal F-6

 1. Förskola och skola F-6 vara kvar i Ytterhogdal.
 2. Flytta skola F-6 till Norra skolan i Sveg.

Lillhärdal F-6

 1. Flytta in förskolan i skolans lokaler. Skola och förskola kvar i Lillhärdal.
 2. Flytta skola F-6 till Norra skolan i Sveg. Förskolan kvar i Furan (förskolans) lokaler.

Hede–Vemdalen

 1. Vemdalen F-3 kvar i Vemdalen. Flytta årskurs 4-6 i Vemdalen till Hede. Flytta in förskolans 4-5 åringar i skolan.
 2. Vemdalen F-6, Hede F-9. Bygga ut förskolan i Vemdalen.
 3. Vemdalens skola bedrivs på Sonfjällsskolan i Hede i sin helhet. Förskolan kvar i Vemdalen.

Ytterligare ett förslag från politiker i kommunstyrelsen som utreds av förvaltningen:

 • F-3 i både Hede och Vemdalen. Årskurs 4-5 i Vemdalen från hela området. Årskurs 6-9 i Hede från hela området. Bygga ut förskolan i Vemdalen.

Funäsdalen-Bruksvallarna

 1. Flytta eleverna i Bruksvallarnas skola till Funäsdalen. Lokalerna i Bruksvallarna används enbart till förskola.

Lofsdalen

Lofsdalens skola berörs inte av förslaget.

Sveg

 1. Bygga ut Norra skolan till en F-9-skola. Gymnasiet finns kvar i Södra skolan. Delar av Södra skolans lokaler rivs.
 2. Låta klasserna vara kvar i de lokaler de är idag. Renovera stora delar av lokalerna som gymnasiet använder.

Bakgrund

Kommunens mål att spara gör att alla utskott ser över utgifterna för att få budgetar i balans. Som en del av det arbetet har bildningsutskottets politiker gett bildningsförvaltningen i uppdrag att se över skolstrukturerna i Härjedalens kommun.

Senast uppdaterad: 15 september 2020 17:03
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas