Besök tillåtna - men med restriktioner

Happy Senior Couple Enjoying Each Other in The Park.

Från 1 oktober 2020 är det åter tillåtet att besöka personer som bor i särskild boendeform - men med restriktioner.

- Vi behöver hjälpas åt för att skydda de mest sköra äldre och undvika smittspridning på kommunens äldreboenden, säger socialchef Anda Embretzen.

För att kvalitetssäkra miljön vid det särskilda boendet krävs att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs under besöket:

  • Besökare ska vara symptomfria och ha en god handhygien inför, under och efter besöket.
  • Besökare ska i förväg boka in besök på äldreboendet. Det görs genom att ringa till boendet. Bokninga görs för att undvika att det är fler besökare på boendet samtidigt.
  • Personalen möter besökare vid dörren och försäkrar sig om att besökarna är symptomfria.
  • Personalen dokumenterar besökarnas personuppgifter och vem som får besök för att kunna göra en smittspårning.
  • Besöken sker i individens lägenhet eller på annan anvisad plats på enheten.
  • Besökarna ska hålla fysisk distans under besöket.

Telefonnummer till äldreboenden för att boka besök

Boende

Telefonnummer

Ytterhogdal Svedjegården

0680-164 37

Ytterhogdal Buketten

0680-164 39

Sveg Svegsmon Lönnen

0680-176 22

Sveg Svegsmon Björken

0680-176 24

Sveg, Svegsmon Nymon

0680-176 20

Sveg Blåvingen grön

0680-163 50

Sveg Blåvingen gul

0680-162 81

Hede Hedegården

0684-168 88

Hede Loftet

0684-168 93

Funäsdalen Fjällsol Förgätmigej

0684-167 95

Bakgrund

Regeringen beslutade om nationellt besöksförbud från 1 april 2020 på alla särskilda boendeformer i Sverige. Beslutet upphör 30 september 2020. Från 1 oktober 2020 är det åter tillåtet att besöka personer som bor i särskild boendeform men med restriktioner.

Senast uppdaterad: 13 november 2020 13:19
Redaktör för sidan: Anna Elfqvist
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas