Beslut: Samisk verksamhet på förskolan i Funäsdalen

Barn leker på snöig skolgård. Fjäll i bakgrunden.

Bildningsutskottet har beslutat att förskolan i Funäsdalen ska erbjuda samisk verksamhet 20 timmar per vecka. Härjedalens kommun är sedan tidigare samiskt förvaltningsområde.

- Beslutet har tagits utifrån lagar och propositioner som finns när det gäller minoritetsspråk, säget Johan Fredholm, bildningsutskottets ordförande (M).

På Funäsdalens förskola deltar 13 barn i den samiska verksamheten. En samisktalande barnskötare och en samisktalande personal leder verksamheten tre dagar i veckan.

- Alla inskrivna barn på förskolan ges möjlighet att skapa förståelse för de samiska traditionerna och den samiska kulturen, vilket är en vinst för alla barn, säger Tina S Hammargård, chef för bildningsförvaltningen.

Ett av förskolans mål är att ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet, kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.

- Verksamheten är ny i vår kommun och vi får hjälp att utforma verksamheten av andra kommuner och Sameskolstyrelsen. Vi känner stolthet att vi lyckats rekrytera samisktalande personal. Dessutom har vi uppmuntrat en förskollärare utan samisk kulturell bakgrund att kompetensutveckla sig i det samiska språket, säger Tina S Hammargård.

Förskoleverksamheten utgår från läroplanen; den samiska verksamheten med tillägget att den bedrivs på det samiska språket.

- Läroplanen ger utrymme för att bedriva och behålla kulturella traditioner, i det här fallet samiska, till exempel mattraditioner, slöjd, berättelser och sägner, säger Tina S Hammargård.

Senast uppdaterad: 2 oktober 2020 11:41
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas