Beslut: Stöd för elljusspåren i Lillhärdal, Vemdalen och Ytterhogdal

Skidspetsar i ett skidspår

Kommunstyrelsen beslutade 14 oktober 2020 att bevilja 750 000 kronor till medfinansiering av elljusspåren i Lillhärdal, Vemdalen och Ytterhogdal.

Belysningen på elljusspåren i Lillhärdal, Vemdalen och Ytterhogdal är i dåligt skick och har gamla kvicksilverlampor. För elljusspåren i Funäsdalen och Sveg finns pengar avsatta för byte av belysning. Spåren i Hede och Lofsdalen har bytt belysning och drivs av föreningar.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2019 att Härjedalens kommuns fritidsanläggningar till största del ska skötas av föreningslivet med ekonomiskt stöd från kommunen; bland annat ska elabonnemangen för elljusspåren på vissa orter föras över till de föreningar som sköter driften av spåren.

För att överlämningen ska vara möjlig bistår kommunen med bidrag på 250 000 kronor till föreningarna i Lillhärdal, Vemdalen och Ytterhogdal. Vid överlämningen av elljusspåren skrivs överlåtelseavtal med föreningarna.

Senast uppdaterad: 16 oktober 2020 10:22
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas