Beslut: Stöd till föreningar under coronaviruspandemin

Kraftigt förstorade coronavirus.

Kommunstyrelsen beslutade 14 oktober 2020 att stötta föreningar i kommunen med 250 000 kronor extra med anledning av coronaviruspandemin.

Senast uppdaterad: 16 oktober 2020 10:22
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas