Hemisolering införs i hela länet

Som ett led i att bromsa smittspridningen av covid-19 inför smittskyddet i Region Jämtland-Härjedalen hemisolering och särskilda förhållningsregler.

Kraftigt förstorade coronavirus.

Hemisolering innebär att den som bor tillsammans med en person som provtagits positivt för covid-19 ska följa liknande regler som den som har covid-19: Stanna hemma från skola eller arbete tills att den är säker på att den själv inte blivit smittad.

Barn i förskola, grundskola och gymnasiesärskola undantas

Barn som går i förskola, grundskola eller gymnasiesärskola kan fortsätta att gå till skolan som vanligt även om de bor med någon som har covid-19. Förutsättningen är att de själva är friska. Om de utvecklar symptom, även mycket milda, ska de stanna hemma.

Däremot ska barn som försiktighetsåtgärd under den här perioden träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter. Barn från förskoleklass och uppåt rekommenderas provtas om de utvecklar symptom eller dag 5 om de inte utvecklar symptom.

Om föräldrar väljer att hålla barn hemma under inkubationstiden är rekommendationen att ha dialog med skolan för att lösa hur skolarbetet hanteras.

Förhållningsreglerna har tagits fram av Folkhälsomyndigheten i samarbete med smittskyddsläkare.

Information till personer som haft kontakt med någon som har covid-19 på Region Jämtland-Härjedalens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 14 oktober 2020 13:34
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas