Beslut i bildningsutskottet: Ingen skola läggs ner

Grå äldre rappad trevåningsbyggnad med svart tak mot en klarblå himmel.

Bildningsutskottet beslutade 15 oktober 2020 att föreslå kommunstyrelsen att besluta att inte lägga ner några skolor och att utredningen om skolornas lokaler fortsätter.

Bildningsförvaltningen får i uppdrag att till budgetberedningen 28 oktober 2020 presentera den förstärkning i budgeten för 2021 som bildningsförvaltningen behöver för att behålla de grundskoleenheter som finns i kommunen.

Sista beslutande instans i frågan om kommunens skolor är kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 16 oktober 2020 10:21
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas