Blåvingen, Nymon, Svedjegården, Tallen, Björken och Lönnen får årets kvalitetspris

Cykel för två personer som sitter bredvid varandra med varsitt styre.

Parcykel som gör att äldre kan tas med ut på tur.

Socialutskottet beslutade 27 oktober 2020 att ge årets kvalitetspris på 47 300 kronor till tre de tre verksamheterna

  • Blåvingen och Nymon i Sveg,
  • Svedjegården i Ytterhogdal och
  • Tallen, Björken och Lönnen i Sveg

för stort engagemang i utvecklandet av verksamheterna med fokus på kvalitet mot de äldre.

Motivering till kvalitetspriset 2020

Medarbetarna på Blåvingen och Nymon i Sveg, Svedjegården i Ytterhogdal och Tallen, Björken och Lönnen i Sveg har självständigt och med stort engagemang tagit initiativ för att öka möjligheten till samvaro och vistelse utomhus för brukarna och därmed ökat kvaliteten i vården. Det har bland annat skett genom ansökan om medel till parcyklar i Svegs sjukhus samfond.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2020 16:20
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas