Fjärrundervisning på gymnasiet

Corona viruses close-up macro 3D rendering inside an organ blood vessel

Från måndag 9 november 2020 övergår har Härjedalens gymnasium till fjärrundervisning och eleverna ombeds delta i undervisningen hemifrån. Fjärrundervisningen pågår från måndag 9 till fredag 13 november till att börja med.

- Vi väljer denna väg för att försöka bromsa smittspridningen. Vi har via Region Jämtland-Härjedalens smittskyddsläkare fått veta att det pågår en större smittspridning efter en fest där gymnasieelever från flera av våra program och årskurser deltagit, säger bildningschef Tina S Hammargård.

Under helgen har Härjedalens gymnasium fått bekräftat att en elev har covid-19.

- I nuläget är det ett bekräftat fall men fler elever väntar på svar från covid-19-provtagning. Vi påminner ständigt personal och elever om riktlinjerna att stanna hemma redan vid minsta symptom, att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och ordentligt och att i övrigt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Tina S Hammargård.

Gymnasieskolan och utbildningsförvaltningen stämmer av lägesbild och åtgärder med regionens smittskyddsläkare. Det finns sedan tidigare planer för att hantera större smittspridning av coronaviruset kopplat till gymnasiet.

- Högstadiet är inte berört av stängningen i dagsläget. Det ändras om smitta bekräftas även där, säger Tina S Hammargård.

Senast uppdaterad: 13 november 2020 13:17
Redaktör för sidan: Anna Elfqvist
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas