Kalkning av Valmen

Karta över Valmen.

Karta över Valmen.

Till 13 november 2020 genomför Härjedalens och Bergs kommuner miljökalkning i vattendraget Valmen, från Hede urskog och mot gränsen till Sonfjällets nationalpark.

100 ton kalkgrus sprids med hjälp av helikopter på en 2 kilometer lång sträcka. Bakgrunden till kalkningen är att kemin i vattendraget inte uppfyller pH-målet, som för Valmen är pH 6,2.

Samråd har hållits med berörd markägare, fiskeorganisation och jakträttsinnehavare.

Kalkningen görs för att motverka de negativa effekter försurningen och låga pH-värden orsakar det biologiska livet i området.

Mer information

Härjedalens kommun och Bergs kommun
Miljö och bygg - miljöövervakning och kalkning
Janne Gabrielsson
070-594 16 06
janne.gabrielsson@berg.se

Läs mer på länsstyrelsens webbplats om kalkning av försurade vatten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 9 november 2020 17:14
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas