Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 10 november 2020

Lägesrapport om coronavirus och covid-19 i Härjedalens kommuns verksamheter.

Coronavirusrelaterad information i Härjedalens kommuns verksamheter

  • Arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus i äldreomsorgen och LSS fortsätter. Vid symptom testas brukare och barriärvård tillämpas tills provsvar är klart.
  • Besök hos personer som bor i särskilt boende och demensboende bokas i förväg via telefon. Besökarna lämnar namn och talar om vem de besöker. Kommunen dokumenterar namn och vem som får besök för att kunna smittspåra.
  • Personalläget i vård och omsorg är normalt.
  • God tillgång på skyddsmaterial via regionens leveranser förutom handskar, som kan bli en bristvara. Beställning av godkända handskar är lagd hos annan leverantör.
  • Testning av antikroppar mot coronavirus för personal i vård och omsorg pågår.
  • Härjedalens gymnasium sköter undervisningen på distans till och med fredag 13 november 2020.

Coronavirusrapport publiceras på tisdagar.

Bekräftade covid-19 i vård och omsorg i Härjedalens kommun Lägesrapport tisdag 10 november 2020

Vårdtagare med bekräftad covid-19 idag: 1
Totalt antal vårdtagare med bekräftad covid-19: 12
Totalt antal vårdtagare som tillfrisknat: 11
Totalt antal avlidna vårdtagare med covid-19: 0

Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19 idag: 0
Totalt antal personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 18
Totalt antal personal som tillfrisknat: 18

Personal inkluderar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, rehab-personal och personal i daglig verksamhet.

Härjedalens kommunens arbete med coronaviruspandemin

Egenprovtagning av coronavirus

Regionens fordon, som delar ut kit för egenprovtagning av coronavirus, finns i Härjedalen. De som har symptom bokar tid för egenprovtagning på www.1177.se Länk till annan webbplats., tid och orter visas efter inloggning på. Ta kontakt med hälsocentralen om du inte har bank-id.

Senast uppdaterad: 13 november 2020 13:16
Redaktör för sidan: Anna Elfqvist
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas