Förslag efter besiktning: Riv den rötskadade träbjörnen i Sveg

Ordförandeklubba med härjedalsvapen

Träbjörnen i Sveg riskerar att rasa. I december tar kommunstyrelsen ställning till vad som ska hända med träbjörnen.

En besiktning visar att träbjörnen lutar, är rötskadad och bör rivas eftersom den riskerar att rasa. Frågan om vad som ska hända med träbjörnen vid infarten i Sveg bereds på kommunledningsutskottet onsdag 2 december och beslut fattas på kommunstyrelsens möte onsdag 16 december 2020.

- Det är naturligtvis ett tråkigt beslut att fatta men vi kan inte riskera att björnen rasar och skadar någon eller något. Som kommunens budget ser ut nu behöver vi fokusera på kärnverksamheterna, säger Anders Häggkvist, kommunstyrelsens ordförande (C).

Besiktning av träbjörnen

I slutet av oktober 2020 besiktigade en byggkonsultfirma träbjörnen.

Hela skulpturen bör rivas.

Besiktningen visar att våningsplanen inuti skulpturen lutar, hela träbjörnen har slagsida och träet är rötskadat. Skadorna varierar beroende på hur tätvuxet träet är och vilket trädslag det är. Rötskadorna leder till sättningar på grund av tyngden. Besiktningsmannen konstaterar att hela skulpturen bör rivas.

Bakgrund

Träbjörnen invigdes 2006. Den är uppförd i oimpregnerat trä. Skulpturen påverkas av väder oc vind. Björnen är ihålig och har tre invändiga våningar som lutar. Olika åtgärder har genom åren vidtagits för att undvika att björnen rasar: Avfuktning, hakstöd och skydspapp på ryggen.

Senast uppdaterad: 11 november 2020 14:51
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas