Förslag och beslut: Fördelning av HTAB-pengar

Ordförandeklubba med härjedalsvapen

Kommunstyrelsen har beslutat hur en del av pengarna från försäljningen av Härjedalens turistanläggningar AB, HTAB, ska fördelas och föreslår hur kommunfullmäktige ska fördela resten.

Kommunstyrelsen har 11 november 2020 beslutat att kommunens årsavgift för 2021-2022 och 2022-2023 till Destination Vemdalen, på 119 000 kronor per år, finansieras med pengar från försäljningen av Härjedalens turistanläggningar AB, HTAB.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 16 miljoner kronor av pengarna från försäljningen av HTAB betalas till Vemdalens företagarförening och att resterande belopp, på 2,5 miljoner kronor, betalas till Hede företagarförening.

Företagarföreningen i Vemdalen har tillsammans med lokala företagare bildat bolaget Vebo AB för att bygga en aktivitetshall i Vemdalen. En av förutsättningarna för aktivitetshallen är att HTAB-pengarna är en del av finansieringen.

Företagarföreningarna i Hede och Vemdalen är överens om fördelningen av pengarna.

Nettobehållningen av försäljningen av HTAB uppgick till 26 miljoner kronor. Av det återstår 18,7 miljoner kronor. Utbetalningar som har gjorts:

  • Hede företagarförening 5,5 miljoner kronor.
  • Hede företagarförening: Lekplats Hede 426 000 kronor.
  • Medlemsavgift för 2016-2020 till Destination Vemdalen 577 000 kronor.
  • GT-gården Vemdalen 258 000 kronor.
  • Spår och leder 2019-2021 Destination Vemdalen 450 000 kronor.
  • Medfinansiering utredning av Hedlanda 50 000 kronor.

Bakgrund

Efter beslut i kommunfullmäktige 2015 sålde Härjedalens kommun det kommunala bolaget Härjedalens turistanläggningar AB, HTAB. Enligt bolagsordningen ska HTAB:s tillgångar tillfalla Härjedalens kommun och nyttjas till "ändamål för vars främjande bolaget bildats”. Bolagets syfte är att ”på marknadsmässiga villkor vidta åtgärder för främjande av turistväsendet inom sitt geografiska verksamhetsområde” som är Hede och Vemdalens socken.

Senast uppdaterad: 11 november 2020 20:48
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas