Restriktioner i sporthallar, simhallar samt ishall och skidstadion i Sveg

Snötäckt yta med en skidskyttevall i bakgrunden. Klarblå himmel och granskog i fonden.

Med anledning av coronaviruspandemin har kommunen ändrat reglerna för besök i sporthallar, simhallar samt i ishallen och på skidstadion i Sveg. Varje besökare ansvarar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att hålla sig uppdaterad om de råd som gäller.

Sporthallar – föreningsverksamhet

 • Håll avstånd.
 • Tvätta händerna, hosta i armvecket, stanna hemma vid sjukdomssymptom.
 • Ombyte sker hemma.
 • Vistas i omklädningsrum så kort tid som möjligt.
 • Fyll vattenflaskan hemma.
 • I den mån det är möjligt, undvik toalettbesök.
 • Bokningar kan fortgå för organiserad föreningsidrott, kommunbokningar och företagsbokningar så länge inte de nationella förbunden säger annat.
 • Följ de råd som respektive nationellt förbund satt upp för varje idrott.
 • Privatpersoner, kommuner, företag och föreningar kan inte göra nya bokningar.

Skidstadion Sveg

 • Omklädningen hålls stängd tillsvidare.
 • Föreningar: Följa de råd som de nationella förbunden satt upp för varje idrott.

Simhallar - föreningsverksamhet och allmänhetens bad

 • Håll avstånd
 • Tvätta händerna, hosta i armvecket, stanna hemma vid sjukdomssymptom.
 • Betala gärna med Swish.
 • Privatpersoner, kommuner, företag och föreningar kan inte göra nya bokningar.

Ishallen i Sveg – föreningsverksamhet och allmänhetens åkning

Allmänhetens åkning

 • Håll avstånd.
 • Tvätta händerna, hosta i armvecket, stanna hemma vid sjukdomssymptom.
 • Sprita händerna som det första du gör när du går in i hallen.
 • Byt om hemma.
 • Fyll vattenflaska hemma.
 • I den mån det är möjligt undvik toalettbesök.
 • Du är välkommen till ishallen om du ska åka skridskor. Klarar ditt barn inte sig själv på hallen är ni välkomna tillbaka när restriktionerna lättar.
 • Omklädningsrummen hålls stängda under allmänhetens åkning.

Föreningsverksamhet

 • Följer överenskomna rutiner mellan Svegs IK och Härjedalens kommun.

Ansvarig ledare ansvarar för att aktiviteten är smittsäker

Vid bokning i sporthall eller simhall har hyresgästen ansvar för att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd följs. Det största ansvaret faller på ansvarig ledare som avgör om verksamheten kan bedrivas på ett smittsäkert sätt. Givetvis gäller även att varje individ tar sitt ansvar för att följa föreskrifter och råd. Vid aktivitet för barn- och ungdomsgrupper anses ledaren ta ansvaret.

Härjedalens kommunen har, som anläggningsägare, inte ansvar för att föreskrifter och råd efterlevs av hyresgästerna. Kommunen tillhandahåller lokal och det är upp till varje hyresgäst att hålla sig uppdaterad om aktuella råd och föreskrifter.

Senast uppdaterad: 19 november 2020 16:13
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas