Undvik besök på äldreboenden

Corona viruses close-up macro 3D rendering inside an organ blood vessel

Socialförvaltningen ber anhöriga att avstå från besök på äldreboenden de närmaste veckorna.

Socialförvaltningens chef Anda Embretzen ber anhöriga att avstå från besök på äldreboenden de närmaste veckorna för att minska risken för smittspridning av coronavirus.

Sedan tidigare finns restriktioner för besök på äldreboenden. Restriktionerna ligger kvar.

Senast uppdaterad: 19 november 2020 16:21
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas