Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 17 november 2020

Lägesrapport om coronavirus och covid-19 i Härjedalens kommuns verksamheter.

Coronavirusrelaterad information i Härjedalens kommuns verksamheter


 • Arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus i äldreomsorgen och LSS fortsätter. Vid symptom testas brukare och barriärvård tillämpas tills provsvar är klart.
 • Socialchefen ber anhöriga att avstå från besök på äldreboenden de närmaste veckorna. Besök hos personer som bor i särskilt boende och demensboende ska sedan tidigare bokas i förväg via telefon. Besökarna lämnar namn och talar om vem de besöker. Kommunen dokumenterar namn och vem som får besök för att kunna smittspåra.
 • Fjärrundervisningen vid Härjedalens gymnasium förlängs med en vecka till och med 27 november 2020. Elever i gymnasieskolan kan hämta lunchlåda medan undervisningen bedrivs som fjärrundervisning.
 • Ungdomsgårdarna i Sveg, Lillhärdal, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen är stängda och planerar öppna igen måndag 30 november 2020.
 • Familjecentralerna i Sveg, Hede och Funäsdalen är stängda och planerar öppna igen måndag 30 november 2020.
 • Ändrade reglerna för besök i sporthallar, simhallar samt i ishallen och på skidstadion i Sveg.
 • 20 november – 20 december 2020 är Svegsbadet stängt lördagar och söndagar och aktiviteten fredagskul ställs in.
 • Kommunen ber alla att begränsa besöken till kommunkontoren i Sveg, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen för att minska risken för smittspridning och istället kontakta kommunen via mejl eller telefon.
 • Personalläget i vård och omsorg är normalt.
 • God tillgång på skyddsmaterial via regionens leveranser förutom handskar, som kan bli en bristvara. Handskar från annan leverantör har anlänt. Ny beställning av godkända handskar är lagd hos annan leverantör.
 • Testning av antikroppar mot coronavirus för personal i vård och omsorg pågår.

Coronavirusrapport publiceras på tisdagar.

Bekräftade covid-19 i vård och omsorg i Härjedalens kommun Lägesrapport tisdag 17 november 2020

Vårdtagare med bekräftad covid-19 idag: 1
Totalt antal vårdtagare med bekräftad covid-19: 12
Totalt antal vårdtagare som tillfrisknat: 11
Totalt antal avlidna vårdtagare med covid-19: 0

Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19 idag: 0
Totalt antal personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 18
Totalt antal personal som tillfrisknat: 18

Personal inkluderar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, rehab-personal och personal i daglig verksamhet.

Härjedalens kommunens arbete med coronaviruspandemin

Egenprovtagning av coronavirus

Regionens fordon, som delar ut kit för egenprovtagning av coronavirus, finns i Härjedalen. De som har symptom bokar tid för egenprovtagning på www.1177.se Länk till annan webbplats., tid och orter visas efter inloggning på. Ta kontakt med hälsocentralen om du inte har bank-id.

Senast uppdaterad: 19 november 2020 17:30
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas