Aloppan kalkas under november

Karta över Aloppen och omkringliggande vattendrag.Förstora bilden

De närmaste veckorna genomför Härjedalens och Bergs kommuner miljökalkning i vattendraget Aloppan och intilliggande sjöar och tjärnar.

Kemin i vattendragen uppfyller inte pH-målet, som för Aloppan är pH 6,0. Vattendraget har haft goda bestånd av öring (Salmo trutta) och harr (Thymallus thymallus). Försurningen har orsakat en kraftig nedgång av fiskbestånden och kalkningen är viktig för att bevara fiskbestånd och biologisk mångfald i området. 365 ton granulerat kalkstensmjöl sprids av helikopter.

Kalkningen görs för att motverka de negativa effekter försurningen och låga pH-värden orsakar det biologiska livet i området.

Samråd har hållits med berörda markägare, Länsstyrelsen i Jämtlands län, fiskeorganisationer, jakträttsinnehavare och Tossåsens sameby.

Mer information

Miljö- och byggförvaltningen, miljöövervakning och kalkning
Leif Rodhe
0687-165 42
leif.rodhe@berg.se

Janne Gabrielsson
0687-165 28
janne.gabrielsson@berg.se

Kalkning av försurade vattendrag på Länsstyrelsen i Jämtlands läns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 18 november 2020 16:53
Redaktör för sidan: Anna Elfqvist
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas