Fjärrundervisning för gymnasiet till 30 november

Texten Härjedalens gymnasium med kommunens logotyp i rött på vit träfasad.

Foto: Härjedalens kommun.

Härjedalens gymnasium fortsätter med fjärrundervisning fram till måndag 30 november 2020.

Tillsammans med kommunens krisledningsgrupp har gymnasiets rektor Helena Larsson fattat beslut att fortsätta med fjärrundervisning 23-27 november 2020. Från måndag 30 november 2020 har rektorn som målsättning att genomföra en stor del av undervisningen på plats i skolan.

- Vi behöver tid för att planera de åtgärder skolan behöver göra för fortsatt undervisning, säger Helena Larsson.

- Regionens smittskyddsläkare har konstaterat att det inte längre pågår smittspridning av covid-19 kopplad till Härjedalens gymnasium men eftersom det fortfarande pågår en ökad smittspridning i regionen behöver vi fortsätta med åtgärderna för att skydda elever och personal, säger Helena Larsson.

Senast uppdaterad: 19 november 2020 16:02
Redaktör för sidan: Anna Elfqvist
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas