Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 24 november 2020

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Jämtlands län har ökat kraftigt. Därför införs skärpta allmänna råd för att minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Beslutet gäller till och med 13 december 2020, men kan förlängas.

Coronavirusrelaterad information i Härjedalens kommuns verksamheter

 • Arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus i äldreomsorgen och LSS fortsätter. Vid symptom testas brukare och barriärvård tillämpas tills provsvar är klart.
 • Socialchefen ber anhöriga att avstå från besök på äldreboenden de närmaste veckorna. Besök hos personer som bor i särskilt boende ska sedan tidigare bokas i förväg via telefon. Besökarna lämnar namn och talar om vem de besöker. Kommunen dokumenterar namn och vem som får besök för att kunna smittspåra.
 • Svegsbadet är stängt lördagar och söndagar till 20 december 2020 för att minska risken för spridning av coronavirus. Även aktiviteten fredagskul ställs in till 20 december 2020 och badet stänger därmed 14.00.
 • Fjärrundervisningen vid Härjedalens gymnasium förlängs till och med fredag 27 november 2020. Elever i gymnasieskolan kan beställa och hämta lunchlåda medan undervisningen bedrivs som fjärrundervisning.
 • Ungdomsgårdarna i Sveg, Lillhärdal, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen är stängda och planerar öppna igen måndag 30 november 2020.
 • Familjecentralerna i Sveg, Hede och Funäsdalen är stängda och planerar öppna igen måndag 30 november 2020.
 • Ändrade regler för besök i sporthallar, simhallar samt i ishallen och på skidstadion i Sveg.
 • Kommunen ber alla att begränsa besöken till kommunkontoren i Sveg, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen för att minska risken för smittspridning och istället kontakta kommunen via mejl eller telefon.
 • Personalläget i vård och omsorg är normalt.
 • God tillgång på skyddsmaterial via regionens leveranser.
 • Testning av antikroppar mot coronavirus för personal i vård och omsorg pågår.
 • Regeringen har beslutat om förbud för servering av alkohol efter klockan 22.00. Förbudet gäller från fredag 20 november till 1 mars 2021.

Coronavirusrapport publiceras på tisdagar.

Bekräftade covid-19 i vård och omsorg i Härjedalens kommun Lägesrapport tisdag 24 november 2020

Vårdtagare med bekräftad covid-19 idag: 0
Totalt antal vårdtagare med bekräftad covid-19: 12
Totalt antal vårdtagare som tillfrisknat: 12
Totalt antal avlidna vårdtagare med covid-19: 0

Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19 idag: 0
Totalt antal personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 18
Totalt antal personal som tillfrisknat: 18

Personal inkluderar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, rehab-personal och personal i daglig verksamhet.

Härjedalens kommunens arbete med coronaviruspandemin

Egenprovtagning av coronavirus

Regionens fordon, som delar ut kit för egenprovtagning av coronavirus, finns i Härjedalen. De som har symptom bokar tid för egenprovtagning på www.1177.se Länk till annan webbplats., tid och orter visas efter inloggning på. Ta kontakt med hälsocentralen om du inte har bank-id.

Senast uppdaterad: 25 november 2020 16:06
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas