Fel adresser för boende i Älvros

Karta över Älvros med omgivning.

Alla boende i Älvros har fått fel folkbokföringsadress. Felet håller på att rättas till och är avhjälpt senast på söndag.

Alla boende i Älvros fick under måndagen, 24 november 2020, fel gatuadress i folkbokföringsregistret. Det skede när en gatuadress skulle ändras till Kolsätter och ändringen slog igenom för alla med postadress Älvros.

- Jag fick veta det här först idag onsdag och vi har åtgärdat det som var fel hos oss gentemot Lantmäteriet, säger Kent Romppala, GIS-strateg, miljö- och byggavdelningen.

De boende i Älvros beräknas få tillbaka sina ordinarie adresser på torsdagkväll när Lantmäteriet levererar adresser till sina kunder eller på senast på söndag när Skatteverket uppdaterar sina register.

- Det här är väldigt olyckligt och vi hoppas att det inte medför alltför stora problem för de som bor i Älvros. Det känns bra att en lösning är på väg och att det är åtgärdas senast under helgen. Tyvärr kan vi inte skynda på de andra myndigheternas rutiner - men vi har försökt, säger Cilla Gauffin, miljö-och byggchef.

Mer information

Kent Romppala
GIS-strateg, miljö- och byggavdelningen
0687-165 27

Senast uppdaterad: 25 november 2020 14:36
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas