Beslut: Kommunens budget för 2021

Ordförandeklubba med härjedalsvapen

Kommunfullmäktige beslutade 30 november 2020 om budget för Härjedalens kommun 2021.

I budgeten för 2021 finns inga besparingskrav på bildningsförvaltningen och socialförvaltningen, som båda har oförändrad budget jämfört med 2020. Den kommunala skattesatsen förblir oförändrad på 22,47 procent.

- Det här är en budget som ger förvaltningarna förutsättningar att bedriva fortsatt bra verksamhet, säger Anders Häggkvist, kommunalråd (C).

Nästa år beräknas vinterväghållningen kosta 10,4 miljoner kronor. Det är en ökning med 3 miljoner kronor jämfört med 2020. Verksamheten har varit underfinansierad och förväntas ligga mer rätt i denna budget.

Kommunen planerar att investera för 110 miljoner kronor nästa år. Merparten, 100 miljoner kronor, går till infrastruktur för vatten och avlopp.

Intäkterna till kommunen kommer från kommunal skatt från kommunens invånare (454 miljoner kronor), statsbidrag och utjämningsbidrag (239 miljoner kronor) och kommunal fastighetsavgift 53 miljoner kronor). Intäkterna från kommunens verksamheter, till exempel barnomsorg, äldreomsorg och avgifter för vatten, avlopp och sophämtning förväntas blir 250 miljoner kronor under 2021.

- Inkomsterna baseras på ett invånarantal på 10 050. I september var vi 16 invånare för få. Men med det engagemang och de aktiviteter som varit för att få fler att flytta hit tror jag att invånarantalet kan ligga rätt 1 november, som är den dag som avgör var man betalar skatt, säger Anders Häggkvist.

Senast uppdaterad: 2 december 2020 16:55
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas