Fjärr- och distansundervisning för vuxenutbildningen

Närbild av  coronavirus.

För att minska risken för smittspridning av coronavirus anpassar den kommunala vuxenutbildningen sitt studieupplägg från torsdag 3 december 2020 till måndag 11 januari 2021.

All undervisning bedrivs från torsdag 3 december som fjärr- eller distansundervisning.

Undantag kan göras för att genomföra stödjande åtgärder och vissa praktiska moment inom yrkesutbildningar. Tentamen kan fortfarande genomföras i säker miljö. All studie- och yrkesvägledning sker digitalt.

Senast uppdaterad: 3 december 2020 16:05
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas