Beslut: Förstudie om snökanon till skidstadion och Björnberget

Snötäckt yta med en skidskyttevall i bakgrunden. Klarblå himmel och granskog i fonden.

Skyttevallen på skidstadion i Sveg.

Kommunstyrelsen beslutade 16 december 2020 att kommunledningsutskottet ska ansvara för en förstudie som klargör förutsättningarna för det så kallade Snöprojektet, med snökanoner till skidstadion i Sveg och Björnberget.

Förstudien får kosta högst 150 000 kronor, som tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter

Senast uppdaterad: 16 december 2020 17:30
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas