Beslut: Framtiden för träbjörnen i Sveg

Ordförandeklubba med härjedalsvapen

Kommunstyrelsen har vid mötet 16 december 2020 diskuterat träbjörnens framtid utifrån det konsultutlåtande som menar att träet i björnen är rötskadat och rivning rekommenderas.

Kommunstyrelsen beslutade att skjuta fram ärendet till i februari 2020 för att ge andra intressenter tid att utreda andra möjligheter än rivning.

Senast uppdaterad: 17 mars 2021 17:35
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas