Besöksförbud på särskilda boenden

En person håller upp sin handflata.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre i Härjedalens kommun från 23 december 2020 till och med 12 januari 2021.

Senast uppdaterad: 22 december 2020 14:39
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas