Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 12 januari 2021

Coronavirusrelaterad information i Härjedalens kommuns verksamheter

Vård och omsorg

 • Onsdag 13 januari 2021 börjar vaccinering av kommunens brukare i äldreomsorgen.
 • Arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus i äldreomsorgen och LSS fortsätter. Vid symptom testas brukare och isolering tillämpas tills provsvar är klart.
 • Besök hos personer som bor i särskilt boende ska bokas i förväg via telefon.
 • För att begränsa risk för smittspridning jobbar vårdpersonal endast på en arbetsplats. Det gäller även timanställda.
 • Personal och brukare som misstänkts ha varit i kontakt med smittade provats.
 • Alla personal i vård och omsorg bär munskydd under hela arbetstiden.
 • Personalläget i vård och omsorg: Betydande påverkan på vissa enheter.
 • God tillgång på skyddsmaterial.
 • Socialförvaltningen förbereder för kommande vaccinationer med start 13 januari. Boenden på särskilda boenden prioriteras enligt nationella prioriteringar.
 • Besöksförbud gäller på kommunens korttidsplatser i äldreomsorgen till och med tisdag 12 januari 2021.
 • Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre från 23 december till och med 12 januari 2021.

Förskola, skola och utbildning

Fritid och kultur

 • Biblioteken har öppet för bokade besök till 25 januari 2021. Ta kontakt med biblioteket för bokning eller leverans av böcker. Länk till annan webbplats.
 • Baden i Sveg, Ytterhogdal, Lillhärdal och Hede är stängda tills vidare.
 • Ishallen i Sveg och sporthallarna i Sveg, Funäsdalen, Hede, Lillhärdal, Vemdalen och Ytterhogdal är stängda för allmänheten tills vidare.
 • Ungdomsgårdarna i Sveg, Lillhärdal, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen är stängda till och med 24 januari 2021.

Besök till kommunens kontor

 • Kommunen ber alla att begränsa besöken till kommunkontoren i Sveg, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen för att minska risken för smittspridning och istället kontakta kommunen via mejl eller telefon.

Utlämning av munskydd för resenärer inom kollektivtrafiken

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att använda munskydd i kollektivtrafiken från och med 7 januari. Munskydd finns att hämta från och med måndag 11 januari på kommunens lokalkontor i Funäsdalen och Hede och i receptionen på Medborgarhuset i Sveg.

Coronavirusrapport publiceras helgfria tisdagar och fredagar.

Lägesrapport covid-19 i vård och omsorg i Härjedalens kommun tisdag 12 januari 2021

Siffrorna är justerade jämfört med förra veckan på grund av en felrapportering under helgdagarna.

Vårdtagare med bekräftad covid-19 idag: 2
Totalt antal vårdtagare med bekräftad covid-19: 24
Totalt antal vårdtagare som tillfrisknat: 17
Totalt antal avlidna vårdtagare med covid-19: 5

Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19 idag: 15
Totalt antal personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 57
Totalt antal personal som tillfrisknat: 42

Personal inkluderar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, rehab-personal och personal i daglig verksamhet.

Härjedalens kommunens arbete med coronaviruspandemin

Egenprovtagning av coronavirus

Regionens fordon, som delar ut kit för egenprovtagning av coronavirus, finns i Härjedalen. De som har symptom bokar tid för egenprovtagning på www.1177.se Länk till annan webbplats., tid och orter visas efter inloggning på. Ta kontakt med hälsocentralen om du inte har bank-id.

Senast uppdaterad: 14 januari 2021 17:08
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas