Lägesrapport coronavirus och covid-19 fredag 15 januari 2021

Om coronavirus och covid-19 i Härjedalens kommuns verksamheter

Vård och omsorg

 • De som bor på särskilt boende har vaccinerats. Vaccineringen fortsätter för personer med hemsjukvård, i LSS och personal i omsorgen.
 • Arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus i äldreomsorgen och LSS fortsätter. Vid symptom testas brukare och isolering tillämpas tills provsvar är klart.
 • Besök hos personer som bor i särskilt boende ska bokas i förväg via telefon.
 • För att begränsa risk för smittspridning jobbar vårdpersonal endast på en arbetsplats. Det gäller även timanställda.
 • Personal och brukare som misstänkts ha varit i kontakt med smittade provats.
 • Alla personal i vård och omsorg bär munskydd under hela arbetstiden.
 • Personalläget i vård och omsorg: Betydande påverkan på vissa enheter.
 • God tillgång på skyddsmaterial.

Förskola, skola och utbildning

Fritid och kultur

 • Från torsdag 14 januari 2021 är biblioteken öppna igen.
 • Baden i Sveg, Ytterhogdal, Lillhärdal och Hede är stängda tills vidare.
 • Ishallen i Sveg och sporthallarna i Sveg, Funäsdalen, Hede, Lillhärdal, Vemdalen och Ytterhogdal är stängda för allmänheten tills vidare.
 • Ungdomsgårdarna i Sveg, Lillhärdal, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen är stängda till och med 24 januari 2021.

Besök till kommunens kontor

 • Kommunen ber alla att begränsa besöken till kommunkontoren i Sveg, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen för att minska risken för smittspridning och istället kontakta kommunen via mejl eller telefon.

Utlämning av munskydd för resenärer i kollektivtrafiken

Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken från 7 januari. Munskydd finns att hämta på kommunens kontor i Funäsdalen och Hede och i receptionen på Medborgarhuset i Sveg.

Lägesrapport fredag 15 januari 2021: Covid-19 i vård och omsorg i kommunens verksamheter

Siffrorna är justerade jämfört med förra veckan på grund av en felrapportering under helgdagarna.

 • Vårdtagare med bekräftad covid-19 idag: 2
 • Totalt antal vårdtagare med bekräftad covid-19: 24
 • Totalt antal vårdtagare som tillfrisknat: 17
 • Totalt antal avlidna vårdtagare med covid-19: 5
 • Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19 idag: 12
 • Totalt antal personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 60
 • Totalt antal personal som tillfrisknat: 48

Personal inkluderar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, rehab-personal och personal i daglig verksamhet.

Härjedalens kommunens arbete med coronaviruspandemin

Egenprovtagning av coronavirus

De som har symptom bokar tid för egenprovtagning på www.1177.se Länk till annan webbplats., tid och orter visas efter inloggning på. Ta kontakt med hälsocentralen om du inte har bank-id.

Coronavirusrapport publiceras helgfria tisdagar och fredagar.

Senast uppdaterad: 15 januari 2021 12:36
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas